Fremtidspiloten

- en løsningorientert klimaundervisning

Menneskerettigheter, klimakunnskap og sosialt entreprenørskap.

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”

Margaret Mead

Visjonen i Fremtidspiloten er å dyrke frem lokale endringsagenter, med tro på at de selv kan påvirke egen og andres bærekraftige fremtid. Elevene skal selv komme frem til egne løsninger på konkrete utfordringer for klima og miljø som også ivaretar menneskerettighetene. Undervisningsprogrammets kobling mellom klima og miljø med menneskerettigheter og sosialt entreprenørskap gjør Fremtidspiloten til en helt ny form for klimaundervisning. Prosjektet er støttet av Kavlifondet.

Fremtidspiloten er initiert av Raftostiftelsen, og utviklet sammen med ImpactHUB Bergen og Bærekraftige Liv. Første gjennomføring var i 2015 med Laksevåg videregående skole og Nordahl Grieg videregående skole var de første deltakende skolene. Forskningsgruppen LINGCLIM fulgte undervisningen og kartla blant annet at elevenes egne opplevelser av kunnskap om klima økte betraktelig. I tillegg viser undersøkelsen at elevene etter Fremtidspiloten i større grad kobler sammenhengen mellom klimaendringer og brudd på menneskerettighetene.

Fremtidspiloten består av:

  1. Lærerkurs – hvordan jobbe med innovasjonsmetodikk i klasserommet (3 timer)
  2. Oppstart med elevene – oppstart av prosjektet med elevene (2 timer)
  3. Raftodag - bevisstgjøring av kobling mellom klima og menneskerettigheter (5 timer)
  4. Fremtidsverksted – idédugnad og kreativ prosess for å identifisere løsninger på klima- og miljøproblemer (5 timer)
  5. Prototypeverksted – videreutvikling av idéene og design av prototype. (5 timer)

Praktisk informasjon

For mer om Fremtidspiloten se prosjektskissen her.
Interesserte skoler kan kontakte oss på e-post undervisning@rafto.no.
Prosjektet er kostnadsfritt for skolene, men reise til og fra Bergen må påregnes. Det er mulig å søke om reisestøtte.
Elevene vil delta i opplegg som holdes på Raftohuset, ImpactHUB Bergen og på Lystgården.

Metode

Hoveddelen av elevprogrammet er bygget rundt Design Thinking-metoden, der elevene skal gjennom tre hovedfaser. I alle delelementene i Fremtidspiloten er elevene aktive deltakere. Delene i prosjektet gjenspeiler de tre fasene 1) Understand, 2) Imagine og 3) Create. I tillegg har vi en forberedende fase til inspirasjon og kunnskap om metodikken.

Pedagogisk grunnlag

I boken «Psychology for a Better World» skriver den newzealandske sosialpsykologen, Niki Harré at mennesker har en tendens til å bli distansert når stilt overfor et «dommedagsbudskap». Når vi føler oss bra, og er preget av positiv flyt, er vi mer åpen for forandring, forpliktelser og vi tenker mer kreativt. Undervisning om klima bør derfor gi deltakerne rom for å skape fremtidsløsninger og påvirke samfunnet rundt seg. Av denne grunn bør klimaundervisning ha elementer av både demokratisk deltakelse, lokal handling, solidaritet og entreprenørskap.

Kontakt