Kvinnekampen i Irak

Dronning Sonja rettet søkelyset mot likestilling i sin tale under kongeparets første statsbesøk til Midtøsten tidligere denne uken. I en region hvor kvinners yrkesdeltakelse er lav, og hvor likestillingen mellom kjønnene jevnt over har en lang vei igjen å gå, var dette et høyst aktuelt tema. Kvinner og minoriteter er spesielt sårbare for diskriminering, vold og misbruk mange steder i verden, og særlig i land preget av langvarig konflikt og brudd på menneskerettighetene. Irak, nabolandet til Jordan som kongeparet besøkte, er bare ett av mange steder hvor kvinners rettigheter ofres for politiske og militære mål – og hvor sivilsamfunnet opplever økende press fra myndighetene.

Selv om IS har mistet grepet de hadde om Irak, er situasjonen for kvinner fremdeles farlig. I perioden IS hadde kontroll over Mosul og andre deler av landet, opplevde mange kvinner en hverdag preget av seksuell vold og overgrep. Dette gjaldt både kvinner fra den forfulgte jesidi-minoriteten, så vel som muslimske kvinner. Frigjøringen av Mosul i 2017 innebar ikke automatisk trygghet for kvinner. Interne politiske konflikter, invasjoner, folkemord og forfølgelse av minoriteter har satt sine preg på Irak, og dersom verdenssamfunnet har lært én ting av krig og konflikt gjennom historien, så er det dette: der mennesker lider og menneskerettigheter blir brutt, der er kvinner og barn særlig utsatt for overgrep og utnyttelse.

Kvinner er sårbare i konfliktsituasjoner, men er også motstandsdyktige og handlekraftige – og kvinnedagen 8. mars en god anledning til å hylle og støtte dem som går i front. Raftoprismottaker fra 2016 Yanar Mohammeds organisasjon driver sentre som tar imot og beskytter kvinner som flykter fra kjønnsbasert og seksuell vold. Hun samarbeider med organisasjoner i hele Irak for å undervise skoleklasser om menneskerettigheter, og som journalist sprer hun ordet om rettigheter og demokrati. Hun kjemper for menneskerettigheter i Irak og internasjonalt, bygger nettverk og allianser i kampen mot vold, menneskehandel og sexslaveri. Yanar Mohammed er ikke fryktløs, men hun er modig.

I festtaler sier vi gjerne at vi feirer 8. mars «til minne om kvinnene som kjempet for rettighetene vi har i dag, og i solidaritet med dem rundt om i verden som fremdeles kjemper». Yanar er en av dem som fremdeles kjemper. Selv etter bekjempelsen av IS’ tilstedeværelse i Irak eksisterer det en æreskultur i Irak, som på mange måter gjør kvinner som overlever kjønnsbasert vold til et dobbelt offer. For på grunn av det opprinnelige overgrepet utsettes mange i tillegg for straff og stigma. Yanar kjemper mot et samfunn som – uavhengig av IS – preges av sosial kontroll og ufrihet for kvinner. For mange vil det å leve et liv uten vold være utenkelig. Og det er her Yanar og andre som henne kommer inn og gjør en virkelig uvurderlig jobb.

I anledning den internasjonale kvinnedagen hedrer vi kvinnelige menneskerettighetsforkjempere verden over som risikerer sine liv og sin frihet for våre universelle rettigheter. Heldigvis har vi kvinner som Yanar som kjemper en dyrekjøpt kamp for hennes medsøstres ukrenkelige frihet. Menneskerettigheter kan ikke tilsidesettes for andre hensyn. Uten beskyttelse av menneskerettighetene kan ikke likestillingen lykkes, hverken i Irak eller ellers.

Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Kobbeltvedt

Prosjektmedarbeider i Raftostiftelsen, Natalie Milde