KYGO becomes a Rafto ambassador

The Rafto Foundation enters collaboration with popular international artist.

Kygo will support the Rafto Foundation’s work for human rights defenders. As a Rafto ambassador he will initially support Frank Mugisha and his organization SMUG’s work for LGBTI-rights in Uganda. 

Part of the  revenue from Kygo’s Cloud Nine Festival in Bergen on the 20th August will be donated to a house for Frank Mugisha’s organization in Uganda.

“This is very good news. One of the biggest challenges for the LGBTI-people in Uganda is housing. Landlords are throwing us out just because we are gay. To have our own house means that we can be safer and have the necessary security measures in place.  Stars like Kygo are important voices and can contribute by making our case more visible, not only in Uganda, but worldwide”, says Frank Mugisha. 

The right to be who you are

“It was shocking to hear him talk about the conditions they are working under. He is someone I admire a lot. He is brave; he fights for a cause, his opinions and human rights. Everybody has the right to be themselves and talk freely”, says Kygo who was a guest at the Rafto House on Monday.

“I just want to find the right causes to support”

Kygo to NRK Hordaland

“The Rafto Foundation traditionally works with local and international artists on the annual Rafto Prize, but this is the first time we are having a collaboration of this format. We are continuously working on getting more international attention for the Rafto Prize and our laureates’ causes. Kygo is an international star with a large fan base. He is a role model, and his interest for Rafto’s work is something we believe can help raise awareness around important human rights issues, says Jostein Hole Kobbeltvedt, Executive Director of The Rafto Foundation.

In it for the long term

The collaboration is long term and can provide The Rafto Foundation with the means to assist laureates in cases where immediate help or assistance is needed.

“Most of our laureates live under threats and difficult working conditions. There have been situations where we had to assist some our laureates to escape from their countries due to  threats and violence. To have resources available for immediate assistance will be valuable, says Kobbeltvedt.

Kygo’s contribution of the SMUG house will be part of the fundraising campaign initiated by the Robert F. Kennedy Foundation . Frank Mugisha received the RFK Human Rights Award in 2011.   

Kygo becomes Rafto amassador to the Rafto Foundation - Link news article on kygomusic.com

(NO): KYGO blir Rafto-ambassadør

Artisten Kygo vil støtte Raftostiftelsens arbeid med menneskerettighetsforkjempere. Som Rafto-ambassadør vil han i første omgang bidra til Frank Mugisha og SMUGs arbeid for LHBT- rettigheter i Uganda. 


Deler av overskuddet fra Kygos Cloud Nine-festival på Koengen i Bergen den 20. august blir donert til finansiering av et hus til Raftoprismottaker Frank Mugishas organisasjon Sexual Minorities Uganda, SMUG. Mugisha kjemper i dag en tøff kamp for homofiles rettigheter i Uganda og er leder for SMUG. 

- Dette er veldig gode nyheter. En av de største utfordringene for LHBT-personer i Uganda er å finne et sted å bo. Huseiere kaster oss ut fordi vi er homofile. Med et eget hus kan vi forbedre nødvendige sikkerhetstiltak rundt vårt arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter. Artister som Kygo er viktige stemmer som kan bidra til gjøre saken vår synlig, ikke bare i Uganda, men i hele verden, sier Raftoprismottaker Frank Mugisha. 

- Rett til å være seg selv


- Det er sjokkerende å høre Frank fortelle om hvilke forhold han jobber under. Jeg ser opp til ham. Han gjør et svært viktig arbeid, han står opp for en sak, sine meninger og menneskerettigheter.  Alle har rett til å være seg selv og si hva de vil, sier Kygo som i dag var gjest på Raftohuset.

Raftostiftelsen har tradisjon for å jobbe sammen med norske og internasjonale kunstnere og artister i forbindelse med utdelingen av Raftoprisen, men aldri før har stiftelsen inngått et samarbeid av dette formatet med en artist. 

- Vi er svært stolte over at Kygo vil samarbeide med Raftostiftelsen. Vi jobber aktivt for å få internasjonal oppmerksomhet rundt Raftoprisen og prismottakeres saker, og et samarbeid med Kygo tror vi vil bli et viktig bidrag til dette. Kygo er en internasjonal stjerne med en stor fanskare. Han er et forbilde for mange, og hans engasjement tror vi kan bidra til å gi økt oppmerksomhet rundt viktige menneskerettighetssaker, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen. 

Langsiktig samarbeid

Samarbeidet er langsiktig og kan blant annet innebære støtte til Raftostiftelsens arbeid med prismottakere som trenger akutt hjelp eller assistanse i en vanskelig situasjon. 

- Mange av våre prismottakere lever under trusler og vanskelige arbeidsforhold. Det har vært tilfeller der Raftostiftelsen har måtte bidra i prosessen for å få dem ut av sine hjemland på grunn av drapstrusler og vold.  Å ha ressurser tilgjengelig for akutt oppfølging av prismottakere er svært verdifullt for oss, sier Hole Kobbeltvedt.

Les mer om Frank Mugisha her

Contact

Means of contactContact details