New Chair and Deputy Chair of the Rafto Foundation Board of Directors

Martin Paulsen and Anne Horn are new Chair and Deputy chair. They have both extensive experience and great dedication for the Rafto Foundation.

(English version below)

- Det en stor ære å ta over roret etter Gunnar Sørbø og Eva Tamber som har gjort en formidabel jobb med å ta organisasjonen inn i mer profesjonelle rammer de siste 10 årene, sier påtroppende leder Martin Paulsen.

Han og nestleder Anne Horn mener likevel mye av Raftostiftelsens styrke ligger i frivilligheten som har preget organisasjonen siden etableringen i 1987.
 
- Kreativ og slagkraftig  
- Raftostiftelsen har en lang og stolt historie. Stiftelsens arbeid er i seg selv en måte å hedre Thorolf Raftos oppofrende og inspirerende arbeid for menneskerettigheter, men det er også viktig å huske alt det arbeidet som har blitt lagt ned av hundrevis av engasjerte frivillige. I dag er Raftostiftelsen en dynamisk, kreativ og slagkraftig miks av den svært profesjonelle staben på den ene siden, og et stort og aktivt korps av høykompetente frivillige på den andre, sier Paulsen. 
- Raftostiftelsen var og er en liten, men effektiv organisasjon som klarer å utrette mye. Den står i dag på stødige bein lokalt og er på full fart ut internasjonalt. Den er i ferd med å finne sin plass på nye arenaer, noe jeg ser frem til å følge med på i årene som kommer, tilføyer nestleder Anne Horn. 

Vi er nå i stand til å ta nye skritt i arbeidet med å støtte menneskerettighetsforkjempere internasjonalt og synliggjøre viktigheten av menneskerettigheter her hjemme

Martin Paulsen, ny styreleder i Raftostiftelsen

Klare for å ta nye steg  
Begge tror en sentral oppgave fremover vil være å omforme interessen og anerkjennelsen både stiftelsen og prismottakerne får, til håndfast støtte: 

- Fjorårets 30 års-markering ble på mange måter en kulminasjon av en lang profesjonaliseringsprosess. Vi er nå i stand til å ta nye skritt i arbeidet med å støtte menneskerettighetsforkjempere internasjonalt og synliggjøre viktigheten av menneskerettigheter her hjemme. Enten det dreier seg om økonomisk støtte til å bygge opp sentre for voldsutsatte kvinner i Irak, praktisk hjelp til å gjennomføre en holdningskampanje for homofiles rettigheter i fotballen eller undervisning i menneskerettigheter for ungdom og studenter, sier Paulsen.

- Jeg tror det er viktig å bruke momentet og den posisjonen vi har opparbeidet oss til å øke støtten til arbeidet, og aller helst fra næringslivet og private aktører. Raftostiftelsen må også i fremtiden være en sterk og uavhengig stemme, tilføyer Horn. - Og vi må fortsette å løfte fram nye menneskerettighetsforkjempere som fortjener vår anerkjennelse og støtte, sier Paulsen og Horn avslutningsvis. 

ENGLISH: 
New Chair and Deputy Chair of the Rafto Foundation Board of Directors 


Martin Paulsen and Anne Horn are new Chair and Deputy chair. They have both extensive experience and great dedication for the Rafto Foundation.

Martin is Senior Adviser at the Center for International Education (SIU), and  has led the Rafto Prize committee from 2012-2016. Anne Horn is a lawyer and works as a judge in Bergen District Court. She has for many years been involved in and led the Rafto Foundation Friend Foundation. 

 “It's a great honor to take over the helm after Gunnar Sørbø and Eva Tamber who has done an excellent job of making the organization more professional and sustainable over the last decade, says newly elected Chair, Martin Paulsen.

Both believe an important task ahead will be to transform the interest and recognition both the foundation and the laureates have received over the years, into tangible support: “The 30th anniversary last year  was in many ways a culmination of a long process of professionalization. We are now able to take new steps to support human rights defenders internationally and to stress the importance of human rights locally; whether it concerns financial support for building shelters for victims of violence in Iraq, practical help to carry out an awareness campaigns or human rights, or educating youths and students in Norway, says Paulsen.