Raftostiftelsen lanserer digital hjemmeskole!

Vi har digitalisert undervisningen slik at også elever i hjemmeskole skal bli kjent med eget engasjement, utforske menneskerettslige dilemmaer og verdier.

Etter at skolene har blitt stengt er lærere og elever nå avhengig av å gjennomføre undervisning digitalt. For å bidra til at enda flere skal ha tilgang på et godt undervisningstilbud i demokrati og menneskerettigheter har Raftostiftelsen nå lansert en digital hjemmeskole!

Det digitale undervisningstilbudet er basert på våre seks undervisningspakker som tar opp temaer som diskriminering, demokrati, krig og dehumanisering, migrasjon og menneskehandel, fordommer og klimaendringer.

De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er gjennomgående i oppleggene.

Det som ellers blir brukt til et dialogbasert undervisningsprogram har blitt endret på slik at elever kan gjøre det hver for seg. Samtidig vet vi at flere skoleklasser nå tar i bruk videochattefunksjoner, noe flere av oppgavene passer godt til.

Rafto sin hjemmeskole består av alt fra filmoppgaver, skriveoppgaver, gruppediskusjon, kildeoppgaver og bruk av ansvarskort for å få i gang diskusjon.