Raftostiftelsen på Arendalsuka

For første gang deltar Raftostiftelsen under Arendalsuka 13.-18. august, med stand, debatter og lanseringer. 

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes, og Rafto er tilstede med arrangementer i samarbeid med ulike organisasjoner:  

Sammen mot antidemokratiske holdninger og hatefulle ytringer: Raftostiftelsen skal stå på stand og arrangere debatter og møter i samarbeid med freds- og menneskerettighetssentrene i Norge (FMS): Arkivet, Nansensenteret, HL-senteret, Europeiske Wergelandssenteret, Falstadsenteret og Narviksenteret. 

Er Norge klar for en slaverilov? Raftostiftelsen lanserer en ny rapport om moderne slaveri i samarbeid med Initiativ for Etisk handel og Advokatforeningen. 

Shipping og menneskerettigheter: Vi lanserer "Mind the Gap Tour» i samarbeid med den norske shipping-næringen for å øke bevisstheten og kompetansen om menneskerettigheter i Shipping.Turneen skjer i samarbeid med Maritimt Forum, Nor Shipping, YoungShip, Institute on Human Rights and Business og Danish Institue on Human Rights.
OVERSIKT OVER RAFTOS ARRANGEMENTER

MANDAG 13/8  

Debatt: Menneskerettighetene - en demokratisk forutsetning og utfordring
kl 16.00, Arendal kultur- og rådhus 

I 2018 feirer FNs menneskerettighetserklæring 70-årsjubileeum. Debatt om menneskerettighetssituasjonen nasjonalt og globalt, ungdom og menneskerettigheter og forutsetninger for politisk og praktisk menneskerettighetsarbeid i Norge.
Mer om arrangementet: https://arendalsuka.no/event/u...

TIRSDAG 14/8

Debatt: Moderne slaveri i Norge - er det lov?

kl 13:30 - Stadsraad Lehmkuhl 

Sentrale politikere og representanter for Raftostiftelsen, Initiativ for etisk handel, og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, møtes til debatt om behovet for en norsk, moderne slaverilov. 

Mer om arrangementet: https://arendalsuka.no/event/u...


Debatt: Hatet etter Utøya. Fordommer og fiendebilder i dagens Norge
kl 14:30 - Arendal kultur- og rådhus 

Hatefulle ytringer økt etter terrorangrepet på Utøya. Hva kan vi som samfunn gjøre for å bekjempe dette hatet og skape et mer sivilisert politisk debattklima? Arrangør: Freds- og mennskerettighetssentrene i Norge (FMS)

Mer om arrangementet: https://arendalsuka.no/event/u...

Møt Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge
kl 18:00, Cafe Victor
FMS står sammen mot antidemokratiske holdninger og hatefulle ytringer. Møt representanter for sentrene på Cafe Victor under Arendalsuka.  

ONSDAG 15/8


Debatt: Fake news
kl 14.45,  Arendal kultur- og rådhus 

Debatt som ser nærmere på fenomenet og begrepet "Fake News" og betydnigen det har i dagens samfunn, både i norsk og internasjonal kontekst. Arrangør: FMS

Mer om arrangementet: https://arendalsuka.no/event/u...

TORSDAG 16/8


Lansering: Human Rights in the Maritime Industry - Launch of "Mind the Gap Tour"
kl 13.45, Seilskipet Stadsraad Lehmkuhl. 

The Rafto Foundation for Human Rights is partnering with the Institute for Human Rights and Business (IHRB) and the Danish Institute for Human Rights (DIHR) to develop a programme of awareness-raising and capacity-building with the Norwegian shipping industry to promote the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, and the importance of human rights due diligence and risk mapping.

Mer om arrangementet: https://arendalsuka.no/event/u...

Contact

Jostein Hole Kobbeltvedt

Picture of Jostein Hole Kobbeltvedt
The Rafto Foundation, Executive Director
Means of contactContact details
Phone:+47 920 66 025
E-mail:Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no