Raftostiftelsen søker frivillige studenter

Bli med oss å arrangere Raftoprisen 2017!

Har du et engasjement for menneskerettigheter og lyst til å jobbe frivillig med Raftoprisen 2017? Da vil vi gjerne at du sender oss en søknad til å bli med i studentgruppen!

Raftostiftelsen har siden 1987 årlig delt ut Raftoprisen til menneskerettighetsforkjempere. Prisen er opprettet til minne om Thorolf Rafto, professor i økonomisk historie ved NHH. Thorolf Rafto viet sitt liv til arbeidet for demokrati og respekt for menneskerettigheter. Arbeidet med Raftoprisen er et samarbeid mellom administrasjonen i Raftostiftelsen, studentgruppen og andre frivillige. Vi trenger inspirerte studenter til studentgruppen for å drive Thorolf Raftos arbeid med menneskerettigheter videre.

”Du får jobbe med modige menneskerettighetsaktivister, lære mye om organisasjonsarbeid, og får med deg en kjempeerfaring i videre studier og i arbeidslivet. Dessuten har vi det veldig gøy sammen!”

Kristina Vågen Fiskum, tidligere leder av studentgruppen

Fire grupper

Studentgruppen deles hovedsakelig inn i fire undergrupper som jobber med ulike oppgaver relatert til prisen; informasjon, logistikk, prisseremoni og konferanse. Hver gruppe er ledet av en person fra Raftos administrasjon.

Informasjonsgruppen prøver å nå flest mulig med informasjon om Raftoprisen, blant annet gjennom å promotere prisen i sosiale medier, research- og skrivearbeid, ha kontakt med norske og internasjonale medier og hjelpe til med å arrangere pressekonferansen der prisen blir offentliggjort. 

Logistikkgruppen
utfører ulike oppgaver knyttet til administrering og organisering for å sikre god logistikk i prisprosjektet. Oppgavene varierer fra å finne sponsorer, organisere transport og arrangere det tradisjonelle fakkeltoget.

Prisseremoni-gruppen (DNS-gruppen) har ansvar for å planlegge det kunstneriske programmet for prisutdelingsseremonien på Den Nationale Scene (DNS). Dette innebærer å kontakte artister og konferansierer i forkant, samt å være med backstage under gjennomføringen av prisutdelingen. 

Konferansegruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre Raftokonferansen, som er et faglig arrangement tematisk knyttes til årets prismottaker. Gruppen utarbeider programmet for konferansen og kontakter relevante fagpersoner.

Vi begynner arbeidet i studentgruppen i april, og fra august til november har hver undergruppe ukentlige møter. Studentgruppen har også felles sosiale samlinger i løpet av året.

Interessert?
Om dette høres spennende ut, ber vi deg sende en søknad på inntil en A4-side innen fredag 24. februar. Søknaden skal inneholde en kort begrunnelse om hvorfor du ønsker å bli med i studentgruppen, og litt informasjon om din bakgrunn. Skriv gjerne hvilken av undergruppene du ønsker å være med i og hvorfor. Søknaden sendes på e-post til studentleder Oda Johnsen Longvanes oda.longvanes@rafto.no.

Informasjonsmøte 16. februar 
Dersom du ønsker å vite mer om Raftos studentgruppe før du søker, kan du komme på informasjonsmøte torsdag 16. februar kl. 19.00 på Raftohuset.

Vi vil kalle inn til samtaler fortløpende etter søknadsfristen. I studentgruppen er det et begrenset antall plasser, men vi trenger også ekstra frivillige til selve gjennomføringen av prisprosjektet i november.

Spørsmål kan rettes til Oda Johnsen Longvanes på e-post eller telefon 468 316 03.