Rekordtall for Rafto sitt undervisningprogram!

Rapporterte tall fra 2019 viser at undervisningsprogrammet vårt er mer populært enn noen gang! I løpet at fjoråret har vi tredoblet antall deltakere i vår undervisning. I 2020 hadde vi over 10 000 i våre hele undervisningsopplegg.

- Vi er veldig glade for den store økningen i antall elever og lærere. Det viser at vi når ut til mange med demokrati- og menneskerettighetsundervisning, og at vår kompetanse innen viktige dagsaktuelle utfordringer kan utfylle skolehverdagen, sier Julie Ane Ødegaard Borge, undervisningsleder i Raftostiftelsen.

I en verden der vi ser at oppslutningen om autoritære krefter er på fremmarsj, rettsstaten og frie medier utfordres i land nær oss, hatytringer mot minoriteter blir vanligere og den offentlige samtale polariseres, trengs møteplassene der vi kan lære av vår fortid samtidig som vi forstår vår samtid.

Høsten 2020 kommer nye læreplaner i skolen der demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling er tverrfaglige tema. Men hvordan kan læreren jobbe med disse temaene på en tverrfaglig måte? Det er et av spørsmålene vi jobber med.

-Det er ekstra kjekt å se at skoler melder seg på vår demokrati- og mennekerettighetsundervisning nettopp fordi de opplever det som relevant for alle fag, alt fra elektro til villmarksfag til helse og bygg. Læreplanen er med å synliggjøre dette, legger Borge til.

Som ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge mottar Raftostiftelsen støtte fra Kunnskapsdepartementet for å tilby norske skoleelever, lærere og lærerstudenter undervisning i demokrati- og menneskerettigheter. For å møte den økende etterspørselen ønsker Raftostiftelsen å styrke kapasiteten ved å oppgradere og utvide Raftohuset, og dermed og Raftostiftelsen som freds- og menneskerettighetssenter.

Vi tilbyr opplegg rundt diskriminering, demokrati, krig og dehumanisering, migrasjon og menneskehandel, handel og vandel, gruppebaserte fordommer, samt klimaprosjektet «Fremtidspiloten». Vi er også ansvarlig for Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og anti-semittisme) på Vestlandet og blant organisasjonene som står bak og organiserer Demokratilæring på Utøya for skoleungdom for hele landet.

- Å stå imot krefter som vil polarisere, spre hat og utenforskap forutsetter myndiggjøring og troen på at et enkelt menneske kan gjøre en positiv forskjell. Da er vi avhengig av å kunne bryte utfordringer ned til håndterbare problemstillinger, se sammenhenger mellom fortid og nåtid og åpne for uenighet blant elevene og tørre å utforske det kontroversielle, fortsetter Borge.