Raftostiftelsen for menneskerettigheter

34 menneskerettighets-forsvarere

Disse personene og organisasjonene har mottatt Raftoprisen. Raftostiftelsen støtter deres arbeid for å forsvare menneskerettighetene.

Nominer en kandidat til Raftoprisen

Vi ønsker at alle med en interesse for eller kunnskap om menneskerettigheter nominerer kandidater til Raftoprisen. Den årlige tidsfristen for nominasjoner er 1. februar.

Nominasjoner

Nyheter og arrangementer