Raftostiftelsen for menneskerettigheter

36 menneskerettighets-forsvarere

Disse personene og organisasjonene har mottatt Raftoprisen. Raftostiftelsen støtter deres arbeid for å forsvare menneskerettighetene.

Nyheter og arrangementer