Raftostiftelsen for menneskerettigheter

34 menneskerettighets-forsvarere

Disse personene og organisasjonene har mottatt Raftoprisen. Raftostiftelsen støtter deres arbeid for å forsvare menneskerettighetene.

Vårt undervisningstilbud

Bli kjent med engasjementet ditt

Nyheter og arrangementer