Dembra-konferanse To dagers-konferanse for lærere, skoleledelse og forskere

Universitetsaulaen, Bergen

Gratis

Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat 

Hva er gruppebasert utenforskap? Hvordan oppstår ekskluderende gruppedynamikker på skoler? Hva kan skolen gjøre for å bygge sammen segregerte grupper og redusere fiendtlighet dem imellom? Hvordan myndiggjøre elevene i dette arbeidet? Hvordan arbeide tverrfaglig med demokratisk medborgerskap i skolen?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for den nasjonale Dembra-konferansen som avholdes 13. og 14. mars 2019 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden i Bergen.

Vi ønsker lærere, skoleledelse, lærerstudenter, skoleeiere og forskere innen skole, demokrati, mangfold og ungdom velkommen til to dager av inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon. Det blir panelsamtaler, foredrag, workshops, erfaringsutveksling og presentasjon av ny forskning.

//PÅMELDING//
Meld deg her: (dembra.no/dembra-konferanse/)
Facebook-arrangementet får du siste oppdateringer i programmet

Konferansen er gratis. 

...........................................................................................

//FOREDRAGSHOLDERE/TALER//
Emma Arneback og Jan Jamte, Örebro universitet
Ingunn Marie Eriksen, OsloMet
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner


//PARALLELLSESJONER// (annonseres fortløpende):

• Rom for dialog: filosofiske samtaler i klasserommet
• Rasisme og nye fagdidaktiske vinklinger
• Etisk ekskursjon
• Fagfornyelsen og Dembra – muligheter og utfordringer
• Elevrådsvalg – hva gjør vi og hva vil vi egentlig?
• Barns medvirkning
• Konspirasjonsteorier og "fake news"
• Skolevalg og demokratilæring


Dembra-konferansen er et samarbeid mellom Dembra, lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen.

Kontakt

Picture of Solveig Moldrheim

Solveig Moldrheim

Rafto-stiftelsen, Seniorrådgiver, undervisning (deltid)
Means of contactContact details
Phone: 93405159
E-mail: solveig.moldrheim@rafto.no

Har ansvar for Dembra. Hun er for tiden PhD ved Universitetet i Bergen.
Les mer om Solveig