Lanseringslunsj: Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN)

Startup Campus (Christian Kroghs Gate 1, 7. etg. Arrangementet vil også streames.

Gratis

Trykk på lenken for mer informasjon om lanseringen:

Tirsdag 1. september lanserer vi en unik koalisjon av næringsliv, sivilsamfunn og fagbevegelse i Norge.

I Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) står flere enn 40 ulike aktører sammen for at Norge skal få en menneskerettighetslov for næringslivet. Slike koalisjoner finnes i flere andre land og KAN er dermed en del av en internasjonal utvikling for et mer ansvarlig næringsliv. Les mer om KAN her.

Vi ønsker velkommen til lanseringslunsj på Startup Campus (Christian Kroghs Gate 1, 7. etg.) tirsdag 1. september fra klokken 11.30 – 13.00 (program fra 11.45 – 12.30). Under arrangementet vil vi høre fra selskaper, fagbevegelse og sivilsamfunn som er med i KAN, samt norske politikere som har engasjert seg for et mer ansvarlig næringsliv.

Om KAN

Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse og sivilsamfunn som ønsker en menneskerettighetslov for næringslivet.

De siste årene har flere land brukt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som utgangspunkt for å etablere menneskerettighetslover for næringslivet. Dette mener vi også Norge bør gjøre.

I Norge har Etikkinformasjonsutvalgets lovforslag fra november 2019 lagt et godt grunnlag for en menneskerettighetslov for næringslivet. Forslaget inkluderer viktige elementer i det vi ønsker oss i en lov.

Kontakt

Ronja Bell Breisnes

Rafto-stiftelsen, Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:91519253
E-mail:ronja.breisnes@rafto.no

Pressekontakt, redaktør for nettsidene og sosiale medier (vikar).