Sammen mot rasisme

Nettarrangement.

Gratis

Ta med deg klassen på en viktig diskusjon om rasisme! Hvordan kan vi sette en stopper for rasismen i Norge? Raftostiftelsen, Den Nationale Scene og Dembra inviterer et knippe ressurspersoner til å snakke om erfaringer og strategier i møte med rasisme. Samtalen arrangeres i forbindelse med FNs internasjonale dag mot rasediskriminering, og retter seg mot ungdom.

På Store Scene samles Yousef Hadoui fra «Svart humor», Gjert Moldestad fra Brann Bataljonen, skolelev og ungdomspolitiker Salman Akhtar og Stina Ihle Amankwah, som er rådgiver i Minotenk og som også jobber med inkludering og forebygging i Møhlenpris idrettslag. Samtalen ledes av Sahara Muhaisen fra Bergens Tidende og avsluttes av Dårlig Vane.

Se direktesendingen på: dns.no/sammenmotrasisme
Sendingen varer i 90 minutter

Nettressurser:

På nettsidene til Raftostiftelsen og Dembra er det tilgjengelige undervisningsopplegg som kan gjennomføres som forarbeid eller etterarbeid til selve arrangementet:

Raftostiftelsen «Hva er rasisme»: https://www.rafto.no/no/underv...

Dembra «Rasisme før og nå»: https://dembra.no/no/opplegg/r...

Kontakt

Picture of Marita Nygård

Marita Nygård

Rafto-stiftelsen, Rådgiver, Undervisning
Means of contactContact details
Phone: + 47 95483772
E-mail: marita.nygard@rafto.no

Underviser og jobber med Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme)
Les mer om Marita