Bli kjent med engasjementet ditt

Raftostiftelsen tilbyr dialogbasert demokrati- og menneskerettighetsundervisning der vi lar elever bli kjent med sitt engasjement ved å utforske spørsmål knyttet til diskriminering, demokrati, krig og dehumanisering, migrasjon og menneskehandel, fordommer og klimaendringer. De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er gjennomgående i undervisningstilbudet.


For spørsmål om undervisning ta kontakt på: undervisning@rafto.no

Velg pakke