<  Undervisning

Diskriminering

Hvem er egentlig "vi"? Og hvem blir da "de andre"? Hva er diskriminering? Kan diskriminering foregå selv om det ikke finnes noen intensjon om å forskjellsbehandle? Hvilke grupper blir diskriminert i vårt samfunn? Hvordan kan det å bli utsatt for diskriminering påvirke utviklingen av egen identitet og gruppeidentitet?