<  Undervisning

Rasisme og diskriminering

Hva er diskriminering og rasisme? Kan dette foregå selv om det ikke finnes noen intensjon om å forskjellsbehandle? Hvordan kan man kjenne igjen og motarbeide rasisme i dag? Hvordan kan det å bli utsatt for rasisme påvirke utviklingen av egen identitet og gruppeidentitet? Hva er privilegier og hvilken rolle spiller det i dagens samfunn?