<  Undervisning

Klimaendringer & menneskerettigheter

Aktiviteter i pakken

Klimaendringer og menneskerettigheter: Besøk i Rettighetstanken

Hvordan henger klimaendringer sammen med menneskerettigheter? Hva gjør folk sårbare for klimaendringer, og hva har dette med rettferdighet å gjøre? Hvordan påvirker det lokale det globale? Hvem har ansvar for å gjøre noe med klimaendringer?