<  Klimaendringer & menneskerettigheter

Klimaendringer og menneskerettigheter: Den digitale Rettighetstanken

Velkommen til den digitale Rettighetstanken! Her booker du en undervisningsøkt i Rettighetstanken med oss undervisere i Raftostiftelen.

Klimaundervisning: Bærekraft og ansvar

Mitt-innlegg-2_200825_080330.jpg#asset:5174

Dagens samfunn tilbyr en rekke løsninger for å forenkle livene til mennesker. En av disse løsningene er smarttelefonen som nå har blitt uunnværlig for de langt fleste. Paradoksalt er det kanskje da at et produkt som er laget for å gjøre menneskers liv enklere innebærer store konsekvenser brudd på menneskerettighetene i flere ledd av produksjonen. Hvem har ansvar for dette? – Og hva kan forbrukeren gjøre når man stilles ovenfor en slik virkelighet?

Denne økten tar utgangspunkt i øvelsen Ansvarskortene, hvor vi ser på produksjonskjeden til en mobiltelefon og diskuterer hvor man skal plassere ansvaret for menneskerettighetsbruddene som foregår før mobiltelefonen havner i hendene på forbrukeren. Elevene skal arbeide i grupper og sammen bli enig om en ansvarsrekkefølge, som deretter diskuteres i plenum.

Denne økten tar utgangspunkt i Niki Harrés bok Psychology for a better world, hvor den newzealandske sosialpsykologen skriver at mennesker har en tendens til å bli distansert når stilt overfor et «dommedagsbudskap». Å skamme seg til handling får derfor mindre effekt. Denne økten legger til rette for å undersøke og diskutere hvilke muligheter som er tilstede når man stilles ovenfor menneskerettighetsbrudd i produksjon av produkter som har blitt en integrert del av hverdagen.

Bestill undervisning i den digitale Rettighetstanken

powered by Typeform