Bli frivillig i Rafto

Er du interessert i å jobbe frivillig i Raftostiftelsen? Her finner du informasjon om våre frivillig-grupper i Bergen og Oslo.

Studentgruppen i Bergen

Raftostiftelsens studentgruppe består av 15 studenter fra ulike studiesteder i Bergen. Studentgruppen jobber som frivillige fra april til desember med å planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer relatert til Raftoprisen, blant annet offentliggjøringen av prisen, velkomstmiddag for prismottakerne, Raftokonferansen og prisutdeling på Den nationale scene (DNS). Studentgruppen er delt inn i fire undergrupper; DNS-gruppen, infogruppen, konferansegruppen og logistikkgruppen. Hver gruppe ledes av en person fra Raftostiftelsens administrasjon.

Vi rekrutterer ny studentgruppe i januar/februar hvert år. Følg med på rafto.no eller @RaftoFoundation i sosiale medier for utlysing. Ta gjerne kontakt med studentleder 2020, Anne Noddeland, dersom du har spørsmål om arbeidet til studentgruppen.
Epost: anne.noddeland@rafto.no

Frivillig i Raftopris-uken

Under arrangementene knyttet til Raftoprisen i oktober/november, har vi en gruppe frivillige som kan hjelpe til med ulike praktiske oppgaver. Om du vil vite mer, kan du kontakte prisprosjektkoordinator Liv Unni Stuhaug.
Epost: livunni.stuhaug@rafto.no

Raftos Oslo-gruppe

Oslogruppen er en frivillig gruppe som assisterer staben i Bergen med arrangementer, besøk og møter i Oslo. Gruppen organiserer også egne arrangementer, og har en gruppe som arbeider med undervisningsverktøyet Demokratikaken. Vil du vite mer om Oslo-gruppen, kan du kontakte leder, Emily Kleppestø.
Epost: oslo@rafto.no

Kontakt

Picture of Liv Unni Stuhaug

Liv Unni Stuhaug

Rafto-stiftelsen, Prosjektkoordinator, Raftoprisen
Means of contactContact details
Phone: 48153309
E-mail: livunni.stuhaug@rafto.no

Koordinator for Raftopris-aktiviteter og sekretær for Raftopris-komiteen.
Les mer om Liv Unni