Praktikanter

Er du samfunnsengasjert og opptatt av menneskets rettigheter? Hvert år tar vi inn nye praktikanter som jobber med undervisning eller med Raftoprisen.

Som praktikant i Raftositftelsen jobber du med Raftoprisen, eller undervisning i menneskerettigheter for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen. De fleste av våre praktikanter er studenter som gjør frivillig arbeid ved siden av studiene.

Praktkantprogram

Rafto har et godt og faglig fundert praktikantprogram. Det vil si at vi har noen felles retningslinjer som gjelder for alle som er praktikanter. Vi følger ulike læringsmål i løpet av året og arbeider for at praktikantene opplever faglig utvikling. Som praktikant er du del av den faste staben og arbeider på Raftohuset.

Du er praktikant i en 40% stilling som er ettårig og stillingen er ulønnet. Sammen med din leder avklarer dere hvilke dager du kan jobbe. Stillingen annonseres normalt to ganger hvert år - i november og juni, og praktikantene tiltrer i januar og august.

Kontakt

Picture of Julie Ane Ødegaard Borge

Julie Ane Ødegaard Borge

Rafto-stiftelsen, Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone: + 47 92267974
E-mail: julie.borge@rafto.no

Leder undervisningsavdeling, underviser og koordinerer prosjektet Fremtidspiloten. 
Les mer om Julie

Picture of Liv Unni Stuhaug

Liv Unni Stuhaug

Rafto-stiftelsen, Prosjektkoordinator, Raftoprisen
Means of contactContact details
Phone: 48153309
E-mail: livunni.stuhaug@rafto.no

Koordinator for Raftopris-aktiviteter og sekretær for Raftopris-komiteen.
Les mer om Liv Unni