Seniorrådgiver

Iver Ørstavik

Følger opp prismottakere.

Ansvar for oppfølging av de siste års prismottakere (Kashmir 2017 og Polen 2018).