Prosjektkoordinator, Raftoprisen

Liv Unni Stuhaug

Tlf: 481 53 309 | livunni.stuhaug@rafto.no

Koordinator for Raftopris-aktiviteter og sekretær for Raftopris-komiteen.

Liv Unni Stuhaug er prosjektkoordinator for Raftoprisen og sekretær for priskomiteen. Hun kan svare på spørsmål knyttet til nominasjoner, og spørsmål knyttet til årets Raftopris og prisarrangementene. Stuhaug er frivillighetskoordinator i stiftelsen, samt ansvarlig for organisering av frokostmøtene på Raftohuset.

Stuhaug har mastergrad i samfunnsgeografi og bachelorgrad i utviklingsstudier fra Universitetet i Bergen (UiB), og har gjort feltarbeid i Asia under begge utdanningene. Hun har erfaring fra frivillig arbeid i Redd Barna, Raftostiftelsen og andre organisasjoner.