Årsrapport 2018

Raftostiftelsens årsrapport sammenfatter vårt viktigste arbeid for menneskerettigheter i året som gikk.

Raftoprisen 2018 : Den polske rettstaten under press

Raftoprisen til den polske juristen og sivilombudsmannen Adam Bodnar viste hvordan grunnleggende rettsstatsprinsipper og minoritetsrettigheter utfordres i dagens Polen. Bodnar fikk prisen for sitt arbeid for å synliggjøre den avgjørende rollen uavhengige ombudsmanns-institusjoner spiller for menneskerettigheter i Polen, og har særlig utmerket seg med å sette fokus på kvinners og minoriteters rettigheter.

Daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt oppsummerer året i videoen under:

FNs menneskerettighetserklæring 70 år

For Raftostiftelsen ble jubileet en rød tråd gjennom mange av våre aktiviteter. I debattinnlegg og seminarer i inn og utland satte vi fokus på situasjonen for menneskerettighetsforsvarere. Lokalt sendte et enstemmig bystyre et viktig signal da de, på oppfordring fra Raftostiftelsen, vedtok at Bergen skal bli Norges første menneskerettighetsby.

Første FN-rapport om menneskerettighetssituasjonen i Kashmir

Med støtte fra Raftostiftelsen lyktes det 2017-prismottakerne fra Kashmir å legge frem informasjon i Genève som bidro til at FNs høykommissær for menneskerettigheter presenterte sin første rapport om menneskerettighetssituasjonen i Kashmir. Rapporten pekte på mange av de forholdene som Parveena Ahangar og Parvez Imroz har jobbet for å avdekke og rette verdens søkelys mot.

Tok initiativ til en moderne slaverilov

Raftostiftelsen og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg dro i gang et arbeid for å få utredet en norsk lov mot moderne slaveri. Under Arendalsuka lanserte vi en rapport om tema som ble utgangspunkt for en rekke seminarer og arrangementer utover høsten. Dette førte til et representantforslag i Stortinget, og i Granavolden-erklæringen i januar 2019 forpliktet den nye flertallsregjeringen seg til å gjennomføre «utredning av anti-slaveri lov etter modell fra Storbritannia».

Flere har deltatt i demokrati- og menneskerettighetsundervisning

Med 6830 elever, lærerstudenter og lærere doblet Raftostiftelsen antall deltakere i vår demokrati- og menneskerettighetsundervisning. I tillegg til økt tilstrømming til Raftohuset i Bergen arrangerte undervisningsavdelingen skoleturneer til Rogaland og Sogn og Fjordane. Raftostiftelsen ser også en økning i etterspørselen etter undervisning blant lærere på Vestlandet, og spesielt kompetanse på temaer som inkludering, undervisning i kontroversielle tema og arbeid mot gruppefiendtlighet i skolen.

Arbeid med ny strategi 2019-2021

I løpet av året utviklet Raftostiftelsen en ny strategi for 2019 - 2021. Strategien har store ambisjoner for hvordan vi skal løfte og utvikle Raftoprisen, partnerskap for menneskerettigheter, demokrati- og menneskerettighetsundervisning og frivilligheten de neste årene. Vi gleder oss til å ta fatt på disse utfordringene!

Kontakt

Means of contactContact details