Årsrapport 2020

Menneskerettighetsarbeid i et krevende pandemiår

Raftostiftelsens daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt sammenfatter vår arbeid for menneskerettigheter i året som gikk.

2020 ble ikke som planlagt, for noen. Den globale Covid-19 pandemien er ikke bare en helsekrise, det er også en menneskerettighetskrise. Unntakslover har blitt brukt til å slå ned på menneskerettighetsforsvarere. Over 83 land har, ifølge Human Rights Watch, innført lover som begrenser ytringsfrihet. Dette skjer ofte der sivilt samfunn allerede var under press. Samtidig har menneskerettighetsforsvarere tatt i bruk nye og kreative virkemidler for

LAST NED ÅRSRAPPORTEN HER

Raftoprisen 2020: Modig motstand mot Egypts fryktregime

Raftoprisen 2020 til Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) satte fokus på skrekkveldet og fraværet av rettstat som preger Egypt ti år etter den arabiske våren. Den løftet frem de modige menneskerettighetsforsvarerne i ECRF som med betydelig personlig risiko dokumenterer menneskerettighetsbrudd, og støtter de som blir forfulgt av stadig mer autoritære egyptiske myndigheter. Med strenge reise- og forsamlingsrestriksjoner måtte både kunngjøring og utdeling av Raftoprisen gjennomføres digitalt. Det som her var en utfordring, ble en mulighet til å nå ett bredere internasjonalt publikum enn noensinne tidligere.
ECRF mottok Raftoprisen via skype  9. november 2020.  ECRF mottok Raftoprisen via skype 9. november 2020. Foto: Ingvild Festervoll Melien/Rafto
ECRF mottok Raftoprisen via skype 9. november 2020. ECRF mottok Raftoprisen via skype 9. november 2020. Foto: Ingvild Festervoll Melien/Rafto

Mobilisering og støtte til prismottakere i en krisesituasjon

Raftostiftelsen fortsatte sitt målrettede arbeid å støtte våre prismottakere i et kriserammet Libanon, i et Polen der presset mot rettstaten bare øker og i et Kashmir der forfølgelsen av menneskerettighetsforsvarere er urovekkende. Samtidig har vi bidratt til at nettverket av Raftoprismottakere, samt vårt nettverk av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, har kunnet fortsette sitt arbeid gjennom å styrke deres digitale infrastruktur og sikkerhet. Vi har støttet Raftoprismottakere under press og satt søkelys på menneskerettighetssituasjonen i en rekke av våre Raftopris-land, herunder Hviterussland, Irak, Uganda, Kina og India.

#1000RobesMarch i Warsawa 11. januar
#1000RobesMarch i Warsawa 11. januar

Øker kompetansen om menneskerettigheter i næringslivet

Sammen med næringslivet har vi fortsatt å utvikle vårt sektorspesifikke arbeid med finans, sjømat, bygg, og maritim. Vi har utnyttet synergiene mellom vår lokale forankring i menneskerettighetsbyen Bergen og våre internasjonale partnerskap.

I 2020 ble FUTURE-PROOF, den regionale samarbeidsplattformen for næringsliv og menneskerettigheter lansert, og vi har sett at engasjementet blant bedriftene i Bergensregionen øker. Vårt samarbeid med CEMS-nettverket ble skalert opp og første heldigitale masterkurs om næringsliv og menneskerettigheter ble gjennomført med rekordmange deltakere.

Koalisjonen KAN, som arbeider for en norsk menneskerettighetslov for næringslivet og som Raftostiftelsen er blant initiativtakerne til, ble offisielt lansert høsten 2020 med en rekke norske bedrifter som medlemmer. Bistandsprogrammet mot moderne slaveri, som Raftostiftelsen har bidratt til, ble lansert og representerer en velkommen styrket norsk innsats på dette feltet.

Teaching students in Norway outdoors. Here on top of mount Ulriken in Bergen.
Teaching students in Norway outdoors. Here on top of mount Ulriken in Bergen.

Undervisning tilpasset en ny tid

For vår demokrati- og menneskerettighetsundervisning har det vært viktig å støtte skoler og lærere i de utfordringene pandemien har medført. Vi har lagt om tilbudet vårt til å inkludere digital undervisning, uteskole og smitteverntilpasset undervisning både på Raftohuset og på skolene.

Gjennom dette har vi klart å nå over 7500 elever og lærere over hele Vestlandet i et ekstra krevende år. Vi har samtidig arbeidet for å skape mer oppmerksomhet om vår undervisningsplattform, Rafto-modellen, og synliggjort behovet for mer ressurser for å møte etterspørselen vi ser fra skolene i forbindelse med nye læreplaner.

Gjennom hele året har vi vært takknemlige for alle de ansatte og frivillige som har bidratt til vårt arbeid, og som har tilpasset seg en situasjon hvor mange av møteplassene har blitt digitale. I et krevende år har vi satt ekstra pris på våre støttespillere og samarbeidspartnere i Norge.

Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen


Kontakt

Picture of Jostein Hole Kobbeltvedt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Rafto-stiftelsen, Daglig leder
Means of contactContact details
Phone:92066025
E-mail:jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no

Les mer om Jostein