Brev til EU-kommissær med krav om beskyttelse av Ombudsmannen i Polen

I morgen kan Ombodsmann for menneskerettigheter i Polen, Adam Bodnar bli avsatt. Raftostiftelsen har i den forbindelse skrevet brev til EU-Kommissær Vera Jurova der vi uttrykker vår bekymring over situasjonen.

14.04.2021

"Hva som står på spill her er ikke Adam Bodnar sin jobb, men mulighten for at Ombudsmannen kan fortsette å utøve sin rolle som forsvarer av borgeres rettigheter, av demokrati og av rettstat"

Utdrag fra brevet som du kan lese i sin helhet her

Raftostiftelsen gjør et siste forsøk på å sikre kontinuiteten i lederskapet ved Ombudsmannskontoret for menneskerettigheter i Polen. Kntoret har siden 2015 blitt ledet av ombudsmann og Raftoprismottaker 2018 Adam Bodnar, som har blitt hedret for sitt modige arbeid for menneskerettigheter og demokrati i Polen

Raftostiftelsen følger nøye med på utviklingen.


Kontakt

Picture of Iver Ørstavik

Iver Ørstavik

Rafto-stiftelsen, Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:47096755
E-mail:iver.orstavik@rafto.no

Ansvar for oppfølging av de siste års prismottakere
Les mer om Iver