Kampanje for en moderne slaverilov i Norge

Slaveriet eksisterer

I samarbeid med ulike organisasjoner, arbeider Raftostiftelsen for å utrydde det moderne slaveriet. Vi mener det er på høy tid at det innføres en norsk moderne slaverilov.

Hvorfor trenger vi en lov mot det moderne slaveriet? 

Det er 40 millioner mennesker som lever i moderne slaveri 25 millioner er fastlåst i tvangsarbeid, i følge International Labour Organization. 70% av tvangsarbeidet foregår i privat sektor. Moderne slaveri er komplekst fordi det er skjult og det skjer på tvers av landegrenser. 

I en kampanje har Raftostiftelsen i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, publisert en rapport om det moderne slaveriet i Norge. Rapporten ble lansert under Arendalsuka 2018. Rapporten viser problemet med det moderne slaveriet i Norge i dag, og i de globale leverandørkjedene som berører oss gjennom produktene og tjenestene vi bruker til daglig. Rapporten anbefaler sterkt at den norske regjeringen starter de politiske prosessene for å innføre en norsk moderne slaverilov. 

Rapporten ligger tilgjengelig nederst på siden

Arbeiderpartiets Jette Kristensen har nylig fremmet forslaget i Stortinget, med støtte fra KrF: 

https://stortinget.no/no/Saker...

I dag finnes en rekke frivillige initiativer, internasjonale standarder og lover som på ulike måter berører moderne slaveri. Men det mangler en juridisk bindende standard som knesetter næringslivets forpliktelser når det gjelder å avverge at moderne slaveri som finnes i deres operasjoner og leverandørkjeder. En moderne slaverilov vil kunne gjøre det klart at næringslivet ikke skal profittere på moderne slaveri og at selskapene skal bruke sin innflytelse ovenfor leverandører og forretningsforbindelser i arbeidet for å avskaffe slik utnyttelse. 

Et tydelig regelverk vil skape rettferdige og like konkurranseforhold og samtidig forsikre forbrukere at produktene og tjenestene er slavefrie. Ikke minst, et lovverk vil bli et stort steg mot å sikre gode arbeidsvilkår for millioner av mennesker som har blitt ofre for moderne slaveri. 

Raftoambassadør Kygo støtter denne kampanjen

For mer informasjon om kampanjen, kontakt: 
Tina Davis, Seniorrådgiver Næringsliv og menneskerettigheter i Raftostiftelsen 
tina.davis@rafto.no |tlf: 902 55 442