Er undervisning noe for deg?

Raftostiftelsens praktikantprogram søker nye studenter fra høsten 2020

Raftostiftelsen er en ideell stiftelse med fokus på menneskerettigheter og menneskerettighetsforsvarere. Kjernevirksomheten er utdelingen av Raftoprisen, oppfølging av Raftoprismotttakere og demokrati - og menneskerettighetsundervisning.

Til Raftostiftelsens praktikantprogram på undervisning søker vi nå 1 student for skoleåret 2020 - 2021. Programmet er ettårig, og tilsvarer en 40 % stilling. Som praktikant i Raftostiftelsen får du arbeidserfaring, mulighet for nye utfordringer og kjennskap til arbeid for menneskerettigheter. Du vil få opplæring i klasseledelse, pedagogikk og didaktikk med utgangspunkt i Raftostiftelsens pedagogiske plattform. Samtidig vil du lære mer om Raftostiftelsens arbeid og fordype deg i emner knyttet til arbeidet for å ivareta og fremme menneskerettighetene.

"Det har vore veldig spennande å få lære andre om tema som opptar meg, samtidig som eg lærer mykje sjølv av å undervise. Å få delta i diskusjonar med elevar om store verdsspørsmål, og å sjå engasjement blant elevane har vore veldig kjekt og inspirerande. I Rafto får ein veldig god oppfølging og terskelen for å spørje om hjelp er låg. Ein føler seg lett heime i Rafto."

Malin Steinsland, praktikant 2016/2017

Arbeidsoppgaver:

  • Undervisning på Raftohuset med skoleklasser i aldersgruppen 15-19 år i våre seks ulike undervisningspakker. Vi har også digital undervisning med skoleklasser
  • Utforming og utvikling av undervisningsopplegg og undervisningspakker
  • Research til utarbeidelse av undervisningsmateriell
  • Forberedelser og praktisk tilrettelegging ved møter og lærerkurs
  • Forefallende arbeid

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er nysgjerrig på formidling, pedagogikk og holdningsskapende arbeid. Du bør være selvstendig, systematisk og helst ha et år med høyere utdannelse.

Stillingen er ulønnet.

Søknadsfrist: 17.06.2020. Tiltredelse i august 2020. Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til undervisningsleder Julie Ane Ødegaard Borge, julie.borge@rafto.no

Kontakt

Picture of Julie Ane Ødegaard Borge

Julie Ane Ødegaard Borge

Rafto-stiftelsen, Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone: + 47 92267974
E-mail: julie.borge@rafto.no

Leder undervisningsavdeling, underviser og koordinerer prosjektet Fremtidspiloten.
Les mer om Julie