Frode Elgesem ny styreleder i Raftostiftelsen

Under Raftostiftelsens årsmøte ble Frode Elgesem, dommer i Borgarting Lagmannsrett, utnevnt til ny styreleder.

Foto: Fredrik Neumann / Felix Features

Bergen, 12.3.2021

Ny nestleder er Anders Skjævestad, CEO DNB Livsforsikring, og nytt styremedlem Anne Lise Fimreite, statsviter og professor ved UiB. Elgesem og Skjævestad tar over roret etter Martin Paulsen og Anne Horn, som begge har gjort en lang og viktig innsats for Raftostiftelsen, både i styret og priskomiteen.

- Raftostiftelsen er en av landets viktigste menneskerettsorganisasjoner, og Raftoprisen er blant de aller viktigste menneskerettsprisene. Det ligger et imponerende arbeid bak alt dette, og det er med stor entusiasme jeg nå går inn i vervet som styreleder. Jeg kjenner Raftostiftelsen fra givende samarbeid i mange år, og gleder meg virkelig til å jobbe med å utvikle stiftelsen videre, sier Frode Elgesem.

Frode Elgesem har LL.M.-grad i internasjonal rett fra King´s College, London. Han har omfattende erfaring fra arbeid med menneskerettigheter, og blant annet skrevet lærebok om næringsliv og menneskerettigheter. Han er leder av av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, medlem av Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg og tidligere leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Han var en av tre koordinerende bistandsadvokater for ofrene i rettsaken etter 22. juli. Han er bosatt i Oslo.

- I Elgesem får Raftostiftelsen en styreleder som har vist et langvarig og bredt engasjement for menneskerettigheter i og utenfor Norge. I en tid der rettstat og grunnleggende demokratiske prinsipper blir utfordret i mange land, og menneskerettighetsforsvarere opplever økt press, bringer Elgesem med seg en viktig erfaring og kunnskap til Raftostiftelsens styre. Vi ser frem til samarbeidet, sier daglig leder, Jostein Hole Kobbeltvedt.

Anders Skjævestad har sittet i styret siden 2016. Han er tidligere leder for Telenors representantskap og ressursgruppe finans i Bergen Næringsråd. Anne Lise Fimreite er professor i statsvitenskap ved UiB, og tidligere prorektor ved Universitetet i Bergen og prodekanus ved SV-fakultetet. Hun har styreerfaring fra bl.a. Forskningsrådets hovedstyre.

Kontakt

Picture of Jostein Hole Kobbeltvedt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Rafto-stiftelsen, Daglig leder
Means of contactContact details
Phone:92066025
E-mail:jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no

Les mer om Jostein