Er din bedrift klar for fremtiden?

Lansering av plattformen FUTURE-PROOF, et samarbeid mellom Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd

Strengere lover fra myndighetene, krav fra investorer og forventninger hos kunder gjør at bedrifter må jobbe aktivt for å sikre menneskerettigheter og sosial bærekraft. Dette kan være utfordrende, men nå lanseres en plattform som skal gjøre arbeidet enklere.

Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen har etablert en regional samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter, kalt «FUTURE-PROOF». I fjor var nærmere 120 bedrifter påmeldt til kompetansebyggende aktiviteter i regi av plattformen, og nå lanserer egen nettside.

Gi til nettsiden: fproof.no


- Mål kan kun nås om vi samarbeider

På nettsiden kan virksomheter nå finne informasjon og ressurser som skal hjelpe de til å etterleve sitt ansvar, samt oversikt over kommende aktiviteter i plattformen.

- Plattformen fokuserer på kompetansebygging, samt kunnskaps- og erfaringsdeling for å styrke næringslivets kapasitet til å svare på kravene som stilles og utfordringene som oppstår i komplekse leverandørkjeder, sier Jostein Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

- Kravene fra investorer, forbrukere og myndigheter øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Dette kan vi kun nå om vi samarbeider. Vi trenger aktivt samarbeid på tvers av bedrifter, sektorer, politikk og frivillige organisasjoner, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Initiativet til plattformen oppstod i Bergen Næringsråd sin ressursgruppe Internasjonal der det ble nedsatt en arbeidsgruppe med kompetanse fra Equinor, DNB, Grieg Maritime Group, DOF, Bergen kommune og Raftostiftelsen.

- Det som vi nå bruker som guide er FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det er her slaget vil stå fremover.

Stig Clemetsen, Bærekraftsjef i DOF Group

Varsler strengere krav i Norge og EU

I november 2019 ble det lagt frem et forslag til lov om norske virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Det tar utgangspunkt i at regjeringen forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig og kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Samtidig som lovforslaget nå er inne til behandling etter høringsrunde, så har en historisk bred «Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv» (KAN) gått sammen og ber om en menneskerettighetslov for næringslivet. Flere av de største selskapene i Norge er med, og fra Bergen stiller DOF, Sparebanken Vest, Grieg Seafood og Lerøy Seafood seg bak koalisjonen. Videre er det varslet fra EU at de vil komme med et forslag til lov på obligatoriske aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i løpet av 2021.

I tillegg til alle disse bevegelsene rulles nå EU sin taksonomi ut - et klassifiseringssystem som bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål i alle EU-land, inkludert Norge. Her er etterlevelse av menneskerettighetene ett av tre sentrale momenter.

Tilbudet i plattformen er åpent for alle virksomheter og inkluderer blant annet:

  • Kurs for styre og ledelse.
  • Tredelt seminarserie for å komme i gang med arbeidet: ”hvordan bli future-proof på menneskerettigheter” med tilbud om veiledning fra menneskerettighetsekspert mellom samlingene.
  • Digital næringsliv- og menneskerettighetslunsj hver måned med fokus på besvarelse av forhåndsinnsendte spørsmål fra bedrifter
  • Kurs for finansnæringen
  • Rådgivning til bedrifter

Neste steg i bærekraftarbeidet

Hele verden har forpliktet seg til å nå FNs 17 bærekraftmål innen 2030. Over 90 prosent av alle de 167 delmålene er linket til internasjonale menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder. Marit Warncke tror FUTURE-PROOF blir viktig for næringslivet fremover. Bærekraftssjef i DOF Group, Stig Clementsen, er enig:

- Den gjennomgående tråden i FNs utviklingsmål er menneskerettigheter. Det som vi nå bruker som guide er FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det er her slaget vil stå fremover, sier han.
Gå til nettsiden fproof.no for mer informasjon om Future-Proof, samt oversikt over kommende arrangementer.

Plattformen har også en egen LinkedIn-profil der du kan få siste nytt fra Future-Proof.

Kontakt

Nicholas Nord Drange

Rafto-stiftelsen, Prosjektmedarbeider, Næringsliv og menneskerettigheter
Means of contactContact details
Phone: + 47 468 92 233
E-mail: nicholas.drange@rafto.no