Lansering av Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN)

NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER

Tirsdag 1. september var Raftostiftelsen med på å lansere en unik koalisjon av næringsliv, sivilsamfunn og fagbevegelse i Norge. Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, var tilstede på lanseringen i Oslo:

- På lanseringen så vi en historisk bred allianse av næringsliv, sivilt samfunn, kirke og fagbevegelse. At en rekke norske bedrifter selv ber om et bindende lovverk for næringslivets menneskerettighetssvar er svært positivt og viktig, forteller Kobbeltvedt.

I Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) står flere enn 40 ulike aktører sammen for at Norge skal få en menneskerettighetslov for næringslivet

- Koalisjonens mål er å få vedtatt en lov som pålegger bedrifter å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Loven vi ber om er i tråd med anbefalingene det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget foreslo i 2019. Nå arbeider vi at dette lovforslaget blir vedtatt, fortsetter Kobbeltvedt.

De siste årene har flere land brukt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som utgangspunkt for å etablere menneskerettighetslover for næringslivet. Dette mener Raftostiftelsen at det er på høy tid at Norge også gjør:

-En menneskerettighetslov vil pålegge selskaper å gjøre aktsomhetsvurderinger på hvilke menneskerettighetsbrudd deres virksomhet kan medføre, og gjøre disse aktsomhetsvurderingene offentlig tilgjengelig. Selv om mange bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, vet vi at frivillighet ikke er nok. Et bindende lovverk vil også bidra til like vilkår for alle bedrifter og vil premiere de som opptrer ansvarlig. Lignende lover er vedtatt eller er under utvikling i andre land og i EU. Det vil være synd om Norge blir hengende etter.