Vi søker praktikant til Raftopris-prosjektet 2022

Raftostiftelsen søker en student til vårt praktikantprogram tilknyttet Raftoprisprosjektet 2022. Programmet er ettårig, og tilsvarer en 40 % stilling, med månedlig stipend på 5 900 kroner (10 måneder).

Som praktikant i Raftostiftelsen får du arbeidserfaring, mulighet for nye utfordringer og kjennskap til arbeid for menneskerettigheter. Du vil få opplæring i prosjektarbeidet for Raftoprisen 2022, lære om Raftostiftelsens arbeid og få kjennskap til arbeidet til Raftostiftelsens priskomité.

Raftostiftelsen er en ideell stiftelse med fokus på menneskerettigheter og menneskerettighetsforsvarere. Kjernevirksomheten er utdelingen av Raftoprisen, oppfølging av Raftoprismottakere og demokrati - og menneskerettighetsundervisning. Raftostiftelsen har kontorer på Raftohuset i Bergen.

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå i praktisk tilrettelegging av priskomiteens møter og prosjektmøter
  • Praktisk og faglig arbeid med temamøter om menneskerettigheter
  • Bistå i utforming og oppdatering av planer og oversikter knyttet til gjennomføring av prosjektet Raftoprisen 2022
  • Bistå i oppfølging av frivillige tilknyttet prosjektet Raftoprisen 2022
  • Organisering av logistikk rundt arrangement knyttet til Raftopris-utdelingen
  • Forefallende arbeid knyttet til prosjektet, samt evaluering og etterarbeid

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er interessert i menneskerettighetsspørsmål, samt har interesse for prosjektarbeid og arbeid med logistikk tilknyttet arrangementer. Du bør være selvstendig, systematisk og helst ha et år med høyere utdannelse.

Stillingen gir et månedlig stipend på 5900,- i 10 måneder.


Søknadsfrist: 20.01.2022

Tiltredelse i februar 2022.

Skriftlig søknad og CV med referanser sendes på e-post til prosjektkoordinator for Raftoprisen, Liv Unni Stuhaug, livunni.stuhaug@rafto.no
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Liv Unni Stuhaug, på epost eller tlf: 481 53 309

Kontakt

Picture of Liv Unni Stuhaug

Liv Unni Stuhaug

Rafto-stiftelsen, Prosjektkoordinator, Raftoprisen
Means of contactContact details
Phone+47 48 15 33 09
E-maillivunni.stuhaug@rafto.no

Koordinator for Raftopris-aktiviteter og sekretær for Raftopris-komiteen.
Les mer om Liv Unni