- Norge tar på seg ledertrøyen

Nytt lovforslag fra regjeringen

- Med forslaget om Åpenhetslov tar Norge på seg ledertrøyen internasjonalt i arbeidet med næringslivets menneskerettighetsansvar, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Bergen 09.04.2021

Gjennom Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN) har Raftostiftelsen arbeidet for en menneskerettighetslov for næringslivet som forplikter norske bedrifter til å følge FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Lovforslaget regjeringen har lagt frem pålegger alle større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger, forankre ansvarlighet i sine retningslinjer og offentliggjøre aktsomhetsvurderingene som er gjort. Regjeringen foreslår også sanksjoner for bedrifter som ikke følger pålegget.

- At over 8300 selskaper i Norge pålegges å gjøre aktsomhetsvurderinger er et stort skritt fremover og vil kunne bidra til å avdekke og bekjempe alvorlige menneskerettighetsbrudd i internasjonale verdikjeder, som for eksempel moderne slaveri. På sikt håper vi også mindre bedrifter vil dekkes av loven, men dette er en svært god start, sier Hole Kobbeltvedt.

Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN) er en koalisjon med nærmere 70 aktører av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre bevegelser som ønsker en nasjonal, bindende menneskerettighetslov for næringslivet.

Foto: Ingvild Festervoll Melien/Raftostiftelsen