Rafto søker prispraktikant

Er du student i Bergen og har lyst jobbe med Raftoprisen 2021?

Raftostiftelsen søker en student til vårt praktikantprogram tilknyttet Raftoprisprosjektet 2021. Programmet er ettårig, og tilsvarer en 40 % stilling.

Raftostiftelsen er en ideell stiftelse med fokus på menneskerettigheter og menneskerettighetsforsvarere. Kjernevirksomheten er utdelingen av Raftoprisen, oppfølging av Raftoprismotttakere og demokrati - og menneskerettighetsundervisning. Raftostiftelsen har kontorer på Raftohuset i Bergen.

Som praktikant i Raftostiftelsen får du arbeidserfaring, mulighet for nye utfordringer og kjennskap til arbeid for menneskerettigheter. Du vil få opplæring i prosjektarbeidet for Raftoprisen 2021, lære om Raftostiftelsens arbeid og få kjennskap til arbeidet til Raftostiftelsens priskomité.

«Det har vært et spennende og lærerikt år. Jeg anbefaler deg på det varmeste å søke!»

Celine Davidsen, prispraktikant 2020
Arbeidsoppgaver:
  • Bistå i praktisk tilrettelegging av priskomiteens møter og prosjektmøter
  • Praktisk og faglig arbeid med temamøter om menneskerettigheter
  • Bistå i utforming og oppdatering av planer og oversikter knyttet til logistikkarbeid for prosjektet Raftoprisen 2021
  • Bistå i oppfølging av frivillige tilknyttet prosjektet Raftoprisen 2021
  • Organisering av logistikk rundt arrangement knyttet til Raftopris-utdelingen
  • Forefallende arbeid, samt evaluering og etterarbeid
Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er interessert i menneskerettighetsspørsmål, samt har interesse for prosjektarbeid og spesielt arbeid med logistikk tilknyttet arrangementer. Du bør være selvstendig, systematisk og helst ha et år med høyere utdannelse.

Søknadsfrist: 18.01.2021

Stillingen er ulønnet.

Tiltredelse i februar 2021.

Skriftlig søknad og CV med referanser sendes på e-post til prosjektkoordinator for Raftoprisen 2021, Sunniva Ingholm, sunniva.ingholm@rafto.no

Kontakt

Sunniva Ingholm

Rafto-stiftelsen, Prosjektkoordinator, Raftoprisen
Means of contactContact details
Phone: +47 988 40 262
E-mail: sunniva.ingholm@rafto.no

Koordinator for Raftopris-arrangementene i 2021 og sekretær for Raftopris-komiteen.