Raftoprismottaker 2018 Adam Bodnar avsatt som ombudsmann i Polen

- Vi er ikke i tvil om at det egentlige formålet er å bringe en av de mest kompetente kritikerne av lovforslag og regjeringspraksis i Polen til taushet, sier Daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt.

I morges torsdag 15. april 2021 bestemte "Konstitusjonsdomstolen" i Polen at loven om at ombudsmannen skal sitte i stillingen til en etterfølger er utnevnt av Sejmen (underhuset) og Senatet (overhuset) i parlamentet, er grunnlovsstridig.

Ingen etterfølger

Avgjørelsen vil tre i kraft senest tre måneder. Dette betyr at Adam Bodnar, allment hedret for sitt viktige arbeid for alle polske borgeres felles rettigheter, vil bli tvunget ut av kontoret innen 15. juli, selv om det ikke finnes noen etterfølger.

Parlamentsmedlemmer fra partiet "Lov og Rettferdighet", eller PiS, tok initiativ til å reise saken. Dommerpanelet som behandlet saken inkluderte dommere oppnevnt i 2016 av PiS, i strid med polsk lov. Om man anvender standardene som er satt av EU-domstolen, er dette ikke en lovlig domstol. Høringen forut for avgjørelsen liknet rettsprosesser fra Sovjetperioden, i følge jurister som observerte.

Ombudsmann Adam Bodnar snakker med pressen utenfor Konstitusjonsdomstolen i Warszawa, torsdag 16.4.2021
Ombudsmann Adam Bodnar snakker med pressen utenfor Konstitusjonsdomstolen i Warszawa, torsdag 16.4.2021

"Badevakten forblir på sin post"

Praksisen som nå er erklært grunnlovsstridig er vanlig over hele Europa i offentlige institusjoner som er betrodd å utføre en funksjon som må sikres kontinuerlig. Ombudsmannens stilling har vært besatt på overtid tidligere, og praksisen er anerkjent som nødvendig og legitim i andre institusjoner i Polen, som for eksempel sentralbanken. Som Bodnar selv erklærte under høringen: "Selv om skiftet skulle vært avsluttet, forblir badevakten på sin post til erstatteren har ankommet".

Gjøres for å bringe Bodnar til taushet

Selv om avgjørelsen var forventet, ser Raftostiftelsen svært alvorlig på dette, på linje med svært mange observatører rundt om i Europa. Denne avgjørelsen plasserer Senatet, som holdes av opposisjonen, i den posisjon at de enten må akseptere en kandidat til ny Ombudsmann som de anser som uegnet, eller la Ombudsmannens være uten leder.

- Vi er ikke i tvil om at det reelle formålet med denne prosessen er å bringe en av de mest kompetente kritikerne av lovforslag og regjeringspraksis i Polen til taushet, sier Daglig leder, Jostein Hole Kobbeltvedt.

Europeiske institusjoner og regjeringer kan ikke lengre tolerere sementeringen av et lovløst autoritært regime i en stat som inngår i EU og EØS.

Kontakt

Picture of Iver Ørstavik

Iver Ørstavik

Rafto-stiftelsen, Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:47096755
E-mail:iver.orstavik@rafto.no

Ansvar for oppfølging av de siste års prismottakere
Les mer om Iver