Rafto Laureates Forum

I fem dager har Raftoprismottakere fra tre generasjoner og fem kontinenter vært samlet i Genève for å dele sine opplevelser og utveksle erfaringer som menneskerettighetsforsvarere.

28.06.2019

Den 25.-28. Juni 2019 samlet Raftostiftelsen prismottakere til "Rafto Laureates Forum". Der fikk de dele sine opplevelser og erfaringer rundt det å arbeide for menneskerettigheter i en tid der det politiske handlingsrommet stadig blir mindre, der man ser en økt bruk av trusler og hat mot menneskerettighetsforsvarere og at regjeringer tar i bruk juridiske og administrative prosedyrer for å angripe sivilsamfunnet.

- Våre prismottakerne er en sammensatt gruppe av menneskerettighetsforsvarere som arbeider svært ulikt. Samtidig er mange av utfordringene de står overfor de samme, sier daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt.

Samlingen i Geneve gav prismottakerne en mulighet til å møte internasjonale organisasjoner og FNs representanter. Den norske FN-delegasjonen var også vertskap for en mottakelse som hedret Raftoprismottakerne.

- I en tid der menneskerettighetene utfordres både nasjonalt og internasjonalt, viser en samling som dette hvor viktig det er å bygge sterke nettverk og fellesskap for menneskerettighetsforsvarere, både på tvers av landegrenser og generasjoner, sier Hole Kobbeltvedt.

Årets Rafto Laureates Forum samlet prismottakere fra Polen, Kashmir, Mexico, Nigeria, Kina, DR Congo, Ungarn, India, Uganda, Estland, USA, Iran og Vest-Sahara.

Kontakt

Picture of Jostein Hole Kobbeltvedt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Rafto-stiftelsen, Daglig leder
Means of contactContact details
Phone: 92066025
E-mail: jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no

Les mer om Jostein