Raftoprisen 2021 - Årets arrangementer

ÅRLIG MENNESKERETTIGHETSPRIS

Raftoprisen blir tildelt personer eller organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene. Her følger en oversikt over årets arrangementer. Alle arrangementene skjer i Bergen, men på grunn av Covid, for et begrenset antall publikum. Alle arrangementene blir derfor sendt direkte og gjort tilgjengelig på nett.

Årets Raftoprisarrangementer:

Kunngjøringen:
Torsdag 23. September kl 10:00-11:00 (online)
Pressekonferanse der Raftoprisen 2021 blir offentliggjort ved priskomitéleder Line Alice Ytrehus. Live studiosendingen starter 09:30.

Raftokonferansen 2021 (online)
13. november kl 11:00-14:00 i Universitetsaulaen, Bergen.
Konferansen om årets Raftopris foregår online, er gratis og åpent for alle interesserte. Hovedtale ved Raftoprismottaker 2021.
Informasjon om påmelding til konferansen på rafto.no kommer senere.

Raftoprisutdeling
14. november kl 18:00-19:15 på Den Nationale Scene, Bergen.
Prisutdeling og feiring av årets Raftoprismottaker med kunsteriske bidrag fra lokale og nasjonale artister.
Begrenset antall sitteplasser grunnet Covid, forestillingen vil derfor bli live-streamet.
Program og billettinformasjon TBA

Fakkeltog for menneskerettigheter
14. november kl 19:15 Den Nationale Scene, Bergen.
Vi samles til fakkeltog som går i rute fra DNS. Fakkeltoget avsluttes med appell ved leder for studentgruppen.

Kontakt

Sunniva Ingholm

Rafto-stiftelsen, Prosjektkoordinator, Raftoprisen
Means of contactContact details
Phone:988 40 262
E-mail:sunniva.ingholm@rafto.no

Koordinator for Raftopris-arrangementene og sekretær for Raftopris-komiteen.