Raftoprisen 2021 til Human Rights Data Analysis Group (HRDAG)

- avdekker menneskerettighetsbrudd med statistikk

I en tid der desinformasjon og fake news brer om seg, er troverdig informasjon viktigere enn noensinne. I år går Raftoprisen til Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) som arbeider globalt for å fremskaffe pålitelige og etterprøvbare beviser for brudd på menneskerettighetene.

Bergen 23.09.2021

GÅ TIL PRISBEGRUNNELSE

Hvert menneske som har blitt drept skal bli husket, hvert dødsfall skal telles. Dette er ett av mantraene til årets Raftoprismottakere. Ved bruk av statistikk, vitenskapelig analyser og maskinlæring fremskaffer de beviser for tortur, drap, krigsforbrytelser og andre former for maktmisbruk.

Denne dokumentasjonen er avgjørende for at domstoler kan stille overgripere for retten som ansvarlige for menneskerettighetsbrudd, og med det yte rettferdighet for ofrene og etterlatte. Systematisk dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd kan også avdekke både omfanget av overgrepene samt synliggjøre overgrepene som skjules i statistikk.

«Hvert menneske som har blitt myrdet skal bli husket»

Patrick Ball, Forskningssjef i HRDAG

HRDAG sine metoder bringer inn en ny dimensjon i menneskerettighetsarbeidet som bidrar til å styrke håndhevelsen av menneskerettigheter globalt. Denne dimensjonen er sentral for å få slutt på straffefrihet for overgripere, og for å beskytte og styrke modige menneskerettighetsaktivister i frontlinjen.

Om Human Rights Data Analysis Group

HRDAG er en liten gjeng statistikere med stor, global påvirkningskraft. Den ideelle organisasjonen består av et team på 5 personer har bakgrunn fra blant annet datavitenskap, programvareutvikling og statistikk. HRDAG arbeider ofte i samarbeid med menneskerettighetsforsvarere, etterlatte av voldsofre, journalister og organisasjoner over hele verden. De initierer også egne prosjekter og utvikler nye analyseprogrammer og metoder.

Organisasjonen har fått flere store gjennomslag som vitner i rettsaker, og har presentert bevis for sannhetskommisjoner, internasjonale straffedomstoler, menneskerettsorganisasjoner og FN-oppdrag.

Sammen med Amnesty International, har HRDAG dokumentert at 25% av drapene på varetektsfengslede i Syriske fengsler, ikke var rapportert. Forskerne deres har vært ekspertvitner i rettsaken mot general José Efraín Ríos Montt i Guatemala, som ble dømt som øverste ansvarlige for folkemord mot Maya Ixil urbefolkningen. De har fremskaffet beviser på usedvanlig høye dødstall blant politiske fanger under styret til tidligere president Hissène Habré i Chad, og de har fremlagt beviser for etnisk rensing utført av Serbiske styrker, brukt i den internasjonale krigsforbryterdomstolen mot tidligere president Slobodan Milošević i 2001.

HRDAG har nylig igangsatt et prosjekt om politivold i USA, der deres analyser viser at en tredjedel av alle ofre som er myrdet av fremmede, er drept av politiet, noe som antyder at offentlige statistikker underrapporterer politivold.

Troverdig informasjon et grunnlag for menneskerettigheter og rettsikkerhet

I en tid med desinformasjon og polarisering, er troverdig informasjon viktigere enn noensinne. Raftoprisen 2021 ønsker å sette søkelys på betydningen av Human Rights Data Analysis Group og andre menneskerettighetsforsvareres arbeid for å søke og holde sannhet som et grunnlag for menneskerettighetskamp og rettferdighet.

Data er makt og vi vet at overgrep skjules i statistikk. Derfor trenger vi dem som jobber nitidig bak datamaskinen for å fremskaffe troverdig statistikk og analyser for å gjøre de usynlige menneskerettighetsbruddene synlig.

Troverdig informasjon er et viktig grunnlag i forsvaret for menneskerettigheter og rettsikkerhet. Den gjør samfunnet bedre i stand til å anerkjenne og respektere ofre for vold og overgrep, og den sikrer oss at historien blir gjengitt mest mulig korrekt overfor nye generasjoner.

Med årets Raftopris til Human Rights Data Analysis Group, sendes et sterkt signal til dem som krenker menneskerettighetene, både statlige og ikke-statlige aktører: Slike krenkelser skal aldri gå ubemerket hen.

Raftoprisen blir utdelt den 14. november kl 18.00 på Den nationale Scene i Bergen.

Filer

Prisbegrunnelse (NO)

Faktaark 2021 (NO)

Award Statement (ENG)

Award Statement (ES)

Award Statement (FR)

Fact Sheet 2021 (ENG)

PRESSEBILDER KAN LASTES NED HER


Kontaktinformasjon

Talspersoner fra Human Rights Data Analysis Group vil være tilgjengelig for kommentarer 23. september.
Kontaktinformasjon gis på forespørsel til pressekontakt: kristine.gabrielsen@rafto.no | tlf: +47 47756971

Talspersoner i Raftostiftelsen

Line Alice Ytrehus, Leder av Raftostiftelsens priskomité: Tlf: +47 901 21 058 | E-post: Linealice.ytrehus@nla.no

Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen Tlf: + 47 920 66 025 | E-post: Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no


OM RAFTOSTIFTELSEN

Raftostiftelsen arbeider for å fremme, respektere og skape engasjement for menneskerettigheter. Hvert år deler vi ut Raftoprisen til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Vi samarbeider med prismottakere og aktivister for å styrke deres innflytelse, og jobber for at næringslivet tar et større menneskerettighetsansvar. I Norge underviser vi elever og lærere i demokrati og menneskerettigheter, og legger til rette for at unge kan engasjere seg i vårt arbeid. Stiftelsen ble grunnlagt i 1987 i Thorolf Raftos minne (1922-1986), og har siden tildelt 35 Raftopriser til menneskerettighetsforsvarere fra hele verden. I fjor mottok Egytian Commitee for Rights and Freedoms for deres modige motstand mot fryktregimet i Egypt.

Sosiale medier: @raftofoundation #rafto2021

RAFTOPRISEN - ÅRETS ARRANGEMENTER

Vi gleder oss til å feire årets Raftoprismottaker i Bergen i November. Gå til denne siden for oversikt over programmet

Kontakt

Picture of Kristine Gabrielsen

Kristine Gabrielsen

Rafto-stiftelsen, Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone:477 56 971
E-post:kristine.gabrielsen@rafto.no

Pressekontakt og hovedansvarlig for Raftos nettside, nyhetsbrev, sosiale medier og profilering.
Les mer om Kristine