Raftostiftelsen på Arendalsuka

Oversikt over våre arrangementer i Arendal 12.-16. august:

Raftostiftelsen skal i samarbeid med en rekke norske menneskerettighetsorganisasjoner være til stede under Arendalsuka, med stand, debatter og kveldsarrangementer.

På stand med freds- og menneskerettighetssentrene


Med: Narvikssenteret, Falstadsenteret, Nansen Fredssenter, Raftostiftelsen, Holocaustsenteret, Det Europeiske Wergelandssentere og Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.

Sted/tid: Stand - Gågata 121 og 122, hele uken
Møt de syv freds- og menneskerettighetssentrene i Norge. Alle sentrene er bygget opp rundt en idé eller en historisk hendelse og situasjon som har skapt og utviklet det unike ved det enkelte senteret. Hos oss finner du forskere, fagfolk og undervisere som jobber for demokrati, fred og menneskerettigheter, særlig rettet mot barn og unge. Flere av sentrene jobber også med dokumentasjon og forskning for å bidra til økt kunnskap ogengasjement for demokrati, fred og menneskerettigheter i vår tid. På stand kan du bli bedre kjent med vårt undervisningsarbeid!

Møt direktørene på stand! Fra venstre: Jostein Hole Kobbeltvedt (Rafto), Eystein Markusson (Narvik), Christian Wee (Falstad), Guri Hjeltnes (HL-senteret), Ana Perona Fjeldstad (EWC) og Audun Myhre (Arkivet)
Møt direktørene på stand! Fra venstre: Jostein Hole Kobbeltvedt (Rafto), Eystein Markusson (Narvik), Christian Wee (Falstad), Guri Hjeltnes (HL-senteret), Ana Perona Fjeldstad (EWC) og Audun Myhre (Arkivet)

Debatt: Den demokratiske skolesekken - fra læreplan til praksis

Med: Freds- og menneskerettighetssentrene
Sted/tid: Bystyresalen, tirsdag 13/8 kl 10.00-11.00

I grunnskolen er ny læreplan på trappene, og fra 2020 skal alle
6-åringer utdannes til å bli engasjerte, historiebevisste og demokratiske medborgere. Hva betyr det i praksis for læreren? Å utdanne borgere med samfunnets «rette» verdier og holdninger er langt på vei lagt på skolens skuldre, og i de nye læreplanene er kompetanse om demokrati og medborgerskap ett av de sentrale temaene som skal inn i alle fag. Forskere, politikere, lærere og elever møtes til debatt om ny læreplan!

Les mer om arrangementet herDebatt: Samehets og konspirasjoner: Grums eller trussel mot demokratiet?

Med: Freds- og menneskerettighetssentrene
Sted/tid: Bystyresalen, torsdag 15/8 kl 13.00-14.30

Konspirasjoner om samers urfolksstatus og Sametingets makt dukker opp når spørsmål om vann, land, kultur, næringspolitikk og rettigheter i Nord-Norge debatteres. Temperaturen blir høy, og ordbruken aggressiv. Tidligere i år så Nordlys seg nødt til å stenge kommentarfeltet i nordnorskdebatt.no etter økt omfang av antisamiske holdninger og spredning av konspirasjonsteorier.I Arendal spør vi: har antisamiske holdninger nå har tatt en ny og mer konspiratorisk form?

Les mer om arrangementet herMenneskerettighetslekene.png#asset:4199


Sosialt: Menneskerettighetslekene - Det store oppgjøret!

Med: Den Norske Helsingforskomitè og Amnesty
Sted/tid: Drømmeplassen, onsdag 14/8 kl 17.00-19.00

Hvilken politikk har ungdomspartiene på menneskerettigheter? Hvor gode er de til å gi råd? Og kor ska vi egentlig reis hen? Den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norge og Raftostiftelsen inviterer til menneskerettighetslekene under Arendalsuka. Vi utfordrer hverandre til et faglig, politisk, uformell og leken menneskerettighetsmesterskap.

Les mer om arrrangementetDebatt: Regjeringens bistandsprogram mot moderne slaveri

Med: Det Norske Menneskerettighetsfond, Etisk handel Norge, Fairtrade Norge, For Freedom, Frelsesarmeen, Hope for Justice, Kirkens Nødhjelp, NorgesGruppen ASA, Plan Norge, SOS Barnebyer, Tankesmien Skaperkraft og Telenor

Sted/tid: Foreningen, Bankgården, 14. august kl 08.00-11.30

Program tba

Kontakt

Picture of Kristine Gabrielsen

Kristine Gabrielsen

Rafto-stiftelsen, Kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone: 47756971
E-mail: kristine.gabrielsen@rafto.no

Pressekontakt, redaktør for nettsiden og sosiale medier