Ledig ettårig engasjement i Raftos undervisningsavdeling

Vi søker en strukturert og kreativ person med svært gode kommunikasjonsevner. Du bør ha kunnskaper om demokrati og menneskerettigheter. Kjennskap til skolevesen og læreplaner er en fordel. Den vi velger å ansette må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner samt et godt elevsyn.

Om Raftos undervisning

Hvert år har Raftostiftelsen mellom 8-10 000 deltakere på vår undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Vi tilbyr seks ulike undervisningspakker til ungdomsskole og videregående skolen, og har en rekke andre undervisningstilbud. I tillegg har vi ansvar for kompetanseutviklingssatsningen Dembra i vest (se dembra.no), vi har utviklet undervisningsprogrammet Fremtidspiloten og er partner i Demokrativerksted på Utøya for ungdomsskoleelever. Vi tilbyr også kurs for lærere og har tett kontakt med flere av lærerutdanningene i regionen.

Dine kvalifikasjoner:

  • Utdanning på universitets-/høgskolenivå. Erfaringer med relevant menneskerettighetsarbeid kan veie opp for krav til utdanningsnivå.
  • Erfaring fra undervisning med/formidling til ungdom
  • Sertifikat er en fordel, og vi ber om at dette oppgis i CV/søknad
  • Gode formuleringsevner

Arbeidsoppgaver:

  • Undervise i våre 6 undervisningspakker i Rettighetstanken på Raftohuset
  • Besøke skoler og undervise i ulike opplegg knyttet til demokrati- og menneskerettigheter
  • Utvikle undervisning
  • Bidra inn i ulike undervisningsprosjekter
  • Koordinere og organisere undervisningsturnéer på Vestlandet

Vi oppfordrer sterkt personer med minoritetserfaringer til å søke stillingen. Menn oppfordres også til å søke. Mulighet for snarlig tiltredelse er en fordel.

Noe for deg?

Vi kan tilby et spennende faglig fellesskap der vi arbeider kreativt og innovativt med demokrati- og menneskerettighetsundervisning. Raftostiftelsen arbeider tett på Universitets-og høgskolesektoren og skal bidra til å fylle gap mellom didaktisk forskning og praksis i klasserommet.

For mer informasjon om vårt undervisningsarbeid gå til denne siden

Stillingsprosent: 100%
Arbeidssted: Bergen
Arbeidsspråk: norsk

Kontaktinformasjon:

Undervisningsleder Solveig Moldrheim:
Solveig.Moldrheim@rafto.no, mobil 934 05 159, eller daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt, Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no, mobil 920 66 025.

Søknad med CV sendes til rafto@rafto.no
Søknadsfrist 15. desember 2021

OM RAFTOSTIFTELSEN

Raftostiftelsen er en ideell, politisk uavhengig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter. Stiftelsens kjerneaktiviteter er: årlig utdeling av Raftoprisen, oppfølgingsprosjekter knyttet til Raftoprismottakere og undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Raftostiftelsen har siden 1987 årlig delt ut Raftoprisen til personer og organisasjoner som står på frontlinjen i kampen for menneskerettigheter og demokrati.

Kontakt

Picture of Solveig Moldrheim

Solveig Moldrheim

Rafto-stiftelsen, Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no

Er leder for undervisningsavdelingen og har ansvar for Dembra.
Les mer om Solveig