Statsbusjettet: Velkommen satsing mot moderne slaveri

Bergen, 7. oktober 2019

- Moderne slaveri er en av vår tids raskest voksende menneskerettighetsutfordringer. Vi er svært glad for at regjeringen nå trapper opp innsatsen mot moderne slaveri med et eget bistandsprogram, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Raftostiftelsen koordinerer en gruppe med sivilsamfunnsorganisasjoner og bedrifter som har utviklet en skisse for bistandsprogrammet.

- Det er positivt at utviklingsminister Dag Inge Ulstein har lagt vekt på å samle innspill fra sivilt samfunn, næringsliv og fagmiljøer i dette viktige arbeidet, sier Hole Kobbeltvedt.

Granavolden-plattformen legger også opp til regjeringen vil utrede en lov mot moderne slaveri:

- Sammen med en lov som vil pålegge selskaper å gjøre aktsomhetsvurderinger for å hindre moderne slaveri og andre menneskerettighetskrenkelser i sine verdikjeder, kan Norge bidra til å ta dette arbeidet viktige skritt videre. Vi ser frem til at regjeringen legger frem sine planer for dette arbeidet, sier Hole Kobbeltvedt

Økt støtte til menneskerettighetsforsvarere under press

- Menneskerettighetene og de som forsvarer dem er under et stadig økende press verden over. Raftostiftelsen er svært glad for at regjeringen tydelig anerkjenner denne utfordringen og øker satsingen på menneskerettighetsforsvarere i statsbudsjettet for 2020, sier Hole Kobbeltvedt.

Støtten til menneskerettigheter økes med 77 millioner kroner i statsbudsjettet.

- Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sender et viktig signal i en utfordrende tid ved både å øke støtten til menneskerettighetsforsvarere, men også ved å understreke at menneskerettigheter vil være en høy prioritet i norsk utenrikspolitikk og et tverrgående hensyn i utviklingspolitikken, sier Hole Kobbeltvedt.

Satsing på arbeidet mot rasisme og anti-demokratiske holdninger

- De utfordringene Norge vil stå overfor fremover viser med all tydelighet at regjeringens økte innsats mot rasisme og anti-demokratiske holdninger er sårt tiltrengt, sier Hole Kobbeltvedt.

I Statsbudsjettet legger regjeringen opp til en økning av støtten Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og anti-semittisme) og demokratilæring på Utøya, begge prosjekter Raftostiftelsen er sterkt involvert i.

- Økningen som kunnskapsminister Jan Tore Sanner nå legger opp til, er en god start. Dette undervisningsområdet vil trenge mer ressurser i årene fremover, sier Hole Kobbeltvedt.

Raftostiftelsen har de siste årene opplevd en betydelig økning i etterspørselen fra skoler etter demokrati- og menneskerettighetsundervisning.

- Med fokus på demokratisk medborgerskap i nye læreplaner, vil etterspørselen bare øke ytterligere, sier Hole Kobbeltvedt

Raftostiftelsen er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre som får støtte av Kunnskapsdepartementet for å sikre et godt tilbud på disse områdene til norske skoleelever, lærere og lærerstudenter. De andre sentrene er HL-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret, Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, Falstadsenteret, Nansensenteret og Narviksenteret.

Kontakt

Picture of Jostein Hole Kobbeltvedt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Rafto-stiftelsen, Daglig leder
Means of contactContact details
Phone: 92066025
E-mail: jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no

Les mer om Jostein