Ledig stilling

Administrasjonsmedarbeider

Har du erfaring med økonomi, ikt eller drift og ønsker å jobbe i en ideell organisasjon? Vi søker ny adminstrasjonsmedarbeider

Vi ser et behov for å styrke vår administrative kapasitet i 2019-2020, og søker en person som kan bidra innen økonomi, personal, ikt, drift og logistikk. Spennet i arbeidsoppgaver er stort, kvalifikasjoner innen økonomi og IKT vektlegges. Stillingen er tidsbegrenset fra høsten 2019 til 31.12.2020.

Du er en person med pågangsmot og egen drivkraft. Du må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner, og evne å strukturere og systematisere eget arbeid. Raftostiftelsen har få ansatte, og vi er avhengige av at du kan bidra på tvers av avdelinger ved behov. Frivillige utgjør en viktig del av organisasjonen, og du må kunne samarbeide godt med disse.

Kvalifikasjoner

  • Utdannelse på universitets- /høgskolenivå innen økonomi og administrasjon
  • Erfaring med økonomi og regnskapsførsel, kjennskap til ERP systemer som 24SevenOffice er en fordel.
  • Interesse og operativ erfaring med IT-systemer
  • Gode skriftlige egenskaper i både norsk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

  • Regnskap fra A til Å, herunder avstemming, løpende bilagshåndtering, rapportering og forberedelser til årsoppgjør
  • Logistikkoppgaver knyttet til større arrangementer
  • Løpende driftsoppgaver innen IKT, herunder utvikling av eksisterende systemer
  • Administrativ støtte innen personal/HR, søknads- og rapporteringsarbeid

Vi kan tilby et spennende og engasjert arbeidsmiljø, ryddige arbeidsforhold, fleksibel arbeidstid, samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. Raftostiftelsen er bundet av Tariffavtale mellom Virke og LO. Vi har kontorer i eget bygg på Nygårdshøyden

Kontaktinformasjon

Adminstrasjonsleder Stig Rasmussen: stig.rasmussen@rafto.no, telefon 97655217, eller daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt, Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no, mobil 920 66 025.

Søknad med CV sendes til stig.rasmussen@rafto.no
Søknadsfrist 15. august

OM RAFTOSTIFTELSEN:

Raftostiftelsen er en ideell, politisk uavhengig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter. Stiftelsens kjerneaktiviteter er: årlig utdeling av Raftoprisen, oppfølgingsprosjekter knyttet til Raftoprismottakere og menneskerettighetsforsvarere, og undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Raftostiftelsen har siden 1987 årlig delt ut Raftoprisen til personer og organisasjoner som står på frontlinjen i kampen for menneskerettigheter og demokrati.

Kontakt

Picture of Stig Rasmussen

Stig Rasmussen

Rafto-stiftelsen, Administrasjonsleder
Means of contactContact details
Phone: 97655217
E-mail: stig.rasmussen@rafto.no

Økonomi- og HR-ansvarlig i Rafto.