Et hav og menneskerettigheter

Raftostiftelsen støtter The One Ocean Expedition

Som en av samarbeidspartnerne til klima-seilasen The One Ocean Expedition, skal Raftostiftelsen bidra med pedagogiske kompetanse, og utvikle undervisningsmateriale som skal brukes av lærere og studenter under og etter jordomseilingen.

BERGEN: I august 2021 drar det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl ut på en seilas som tar sikte på å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Raftostiftelsen er en av ekspedisjonens mange støttespillere, og vil bidra blant annet med å utvikle pedagogiske aktiviteter og materiale som skal brukes under seilasen.

Menneskerettighetsperspektivet

"Dette er en unik mulighet til å sette fokus på bærekraft og havets rolle. Vi ønsker også å bidra til en diskusjonen om hvordan menneskerettighetene påvirkes av havrelaterte næringer. Vi ser frem til å være en del av dette", sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Rafto jobber i et team av lærere og undervisere for å utvikler pedagogiske aktiviteter under og etter ekspedisjonen. One Ocean-ekspedisjonen tar sikte på å tilby verktøy og materiale til lærere i alle klassetrinn, fra barnehagenivå til universitetsnivå over hele verden.

Skal utvikle pedagogisk materiale

Raftostiftelsen er ansvarlig for å utvikle materiale under overskriften "Havet og menneskerettigheter" for videregående studenter, lærere og lærerstudenter.

Utdanningsaktivitetene vil være tilgjengelig på nett og på ulike språk: på norsk, engelsk, spansk og portugisisk.
Tema kretser rundt hvordan havet forbinder mennesker. Fra mulighetene og avhengigheten av havet, menneskerettighetene, migranter og flyktninger som reiser til sjøs, til menneskerettighetene til arbeidere på skipene og i industrien.

Studenter som besøker Rafto-huset

Videregående studenter som bor på Vestlandet vil også bli invitert til å besøke Raftohuset for å delta i dialogbaserte undervisning, der målet er å få ny innsikt og bygge ny kunnskap om unges perspektiver på klimaendringer, dilemmaer, ansvar og klimarettferdighet.


Kontakt

Picture of Julie Ane Ødegaard Borge

Julie Ane Ødegaard Borge

Rafto-stiftelsen, Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:922 67 974
E-mail:julie.borge@rafto.no

Programansvarlig forskning og dokumentasjon

Les mer om Julie