Tilbake som undervisningsleder i Raftostiftelsen

I tre år har Solveig Moldrheim (48) forsket på fordommer i skolen. Nå er hun tilbake som undervisningsleder i Raftostiftelsen.

Solveig Moldrheim er utdannet lektor med historie hovedfag (1999, PPU 2003). Hun har vært ansatt i Raftostiftelsen siden 2010, og har siden 2016 ledet arbeidet med Dembra på Vestlandet. Fra høsten 2018 og frem til våren 2021 har hun hatt permisjon fra undervisningsstillingen for å gjennomføre en doktorgrad ved Universitetet i Bergen. I sin doktorgradsavhandling "Fordoms makt. Elevers fortellinger om andregjøring – bruk, praksis og erfaringer" har Moldrheim intervjuet 33 ungdommer om hvordan fordommer brukes i sosialt samspill og i undervisningssituasjoner på skolen.

- Jeg har blant annet studert bruken av gruppebaserte skjellsord, humor som krenkelse og som motstand mot krenkelser. Det viktigste funnet er kanskje hvordan fordommer virker uten at de er uttalt noe sted, hvordan de for eksempel påvirker hvordan minoritetselever kan føle seg i et rom der majoriteten er i flertall. Fordommer er fortellinger som flyter rundt oss og som hentes inn i våre fortolkninger av opplevelser i hverdagen. Dette gjøres av oss alle. Jeg liker derfor å si at fordommer er noe vi bruker mer enn noe vi har, forklarer hun.

Etter tre år med forskningsarbeid gleder hun seg til å ta fatt på jobben med å lede undervisningsavdelingen.

- Det er godt å være tilbake igjen som undervisningsleder! Men det er med både ydmykhet, dyp respekt og entusiasme å ta over ansvaret igjen. Undervisningsavdelingen har mens jeg var borte, tredoblet antall elever. Samtidig har de gjennomført en aldri så liten digital revolusjon når det gjelder undervisningstilbudet vårt under Covid-19. De har med andre ord utviklet undervisningen vår enormt. Jeg har en bratt læringskurve foran meg, spesielt når det gjelder digitale verktøy, sier Moldrheim.

Hun ser og frem til å gå i gang med både kjente og nye oppgaver, blant annet arbeidet med å styrke samarbeidet med universitets- og høyskolesektoren, samt å analysere og videreutvikle undervisningstilbudet.

- Vi skal fortsette å skape ny, spennende og viktig undervisning: Om 22. juli, om Raftoprisen og om Bergens koblinger til slavehandelen. Vi har ikke glemt diskusjonen om Thor Møhlen og Møhlenpris. Slik form for undervisning er spesielt viktig når Bergen har blitt en menneskerettighetsby, avslutter Moldrheim.