- Vi er svært bekymret for våre prismottakere i Kashmir

Denne uken har den indiske regjeringen annullert flere bestemmelser i grunnloven, noe som skaper stor frykt og fratar befolkningen i Kashmir grunnleggende rettigheter.

Bergen, 07.08.2019

Indias regjering iverksatte umiddelbart tiltak på bakken. I forrige uke ble 30 000 soldater forflyttet til Kashmir, i tillegg til de mer enn 500 000 væpnede styrkene som befinner seg i delstaten fra før. Offentlige møter og demonstrasjoner er forbudt, skoler og offentlige institusjoner er stengt, satellittelefoni er overvåket, og mobilnett, fastnett og internett er stengt.

- Vi vet ingenting om hva som skjer med Parveena Ahangar og Parvez Imroz. Vi har fått sikre opplysninger om at minst 200 personer er arrestert, blant annet lokale politikere og menneskerettighetsaktivister, så vi er i likhet med vårt kontaktnett rundt prisvinnerne svært bekymret, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen.

Må opp i FNs sikkerhetsråd

Den storstilte aksjonen fra indiske staten som startet i helgen, annullerer de fleste sivile og politiske rettighetene for kashmirske borgere. Det skaper frykt og uro, og for Raftostiftelsen som følger prismottakernes arbeid tett fra Norge, ser er det er ingen mulighet å følge med på det som skjer på bakken.

- De nye hendelsene vil gjøre situasjonen for menneskerettighetsaktivister og sivilsamfunn i den indiske delstaten verre, og har tar nå et stort skritt i gal retning. På bakgrunn av de omfattende menneskerettighetsbruddene som skjer og har pågått over lang tid i regionen, oppfordrer vi FNs sikkerhetsråd til å be India avstå fra alle handlinger som kan eskalere konflikten og fremprovosere voldshandlinger, samt gjenopprette full bevegelsesfrihet, organisasjonsfrihet, og ytringsfrihet i Kashmir, sier Kobbeltvedt.

Fikk Raftoprisen i 2017

De to anerkjente Rafto-prismottakerne fra Jammu og Kashmir fikk Raftoprisen for sitt omfattende arbeid for å dokumentere overgrep mot menneskerettighetene i den indiske delstaten. For stiftelsen var det viktig at verden ikke glemmer menneskene som bor og lever midt i konfliktsonen, som over lang tid har vært preget av politiske spenninger mellom stormaktene India og Pakistan.

Delstaten Jammu og Kashmir er gjennom indisk grunnlov gitt en grad av selvstendighet. Selvstendigheten har i realiteten vært annullert gjennom militært styre siden 1990, og mandag opphevet India grunnlovsparagrafer som blant annet anerkjente en egen konstitusjon for Jammu og Kashmir. Den siste utviklingen føyer seg inn i et mønster hvor hindunasjonalister har festet et stadig sterkere grep om den indiske staten, bekreftet gjennom parlamentsvalget i mai 2019.

Hindunasjonalistene fører en svært brutal retorikk mot alle minoriteter, både fra regjeringshold, i tradisjonelle og sosiale medier. Minoriteter utsettes for stadig mer brutal vold på gateplan og muslimer er særlig utsatt.

Flere rapporter som dokumenterer overgrep

Siden prisen ble tildelt i 2017 har FNs høykommissær for menneskerettigheter i Genève gjort et banebrytende arbeid med å dokumentere overgrepene i rapporter publisert i 2018 og 2019, trass i omfattende sabotasje fra indiske myndigheters side, og med total avvisning av rapportene som respons. Hovedfunnene og anbefalingene i rapporten støttes av akademisk ekspertise fra universiteter over hele verden.

JKCCS og APDP har og nylig publisert en rapport med en omfattende kartlegging av vold og tortur mot sivilbefolkningen i Kashmir, begått av indiske myndigheter.

Kontakt

Picture of Iver Ørstavik

Iver Ørstavik

Rafto-stiftelsen, Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone: 47096755
E-mail: iver.orstavik@rafto.no

Ansvar for oppfølging av de siste års prismottakere
Les mer om Iver