Vil du bli med i Raftostiftelsens studentgruppe?

Raftostiftelsen søker frivillige studenter!

Har du et engasjement for menneskerettigheter? Har du lyst til å jobbe frivillig med Raftoprisen 2020? Da vil vi gjerne at du sender oss en søknad til å bli med i studentgruppen!

Raftostiftelsen har siden 1987 årlig delt ut Raftoprisen til menneskerettighetsforsvarere. Prisen er opprettet til minne om Thorolf Rafto, professor i økonomisk historie ved NHH. Thorolf Rafto viet sitt liv til arbeidet for demokrati og respekt for menneskerettigheter. Arbeidet med Raftoprisen er et samarbeid mellom administrasjonen i Raftostiftelsen, studentgruppen og andre frivillige. Vi trenger inspirerte studenter til studentgruppen for å drive Thorolf Raftos arbeid med menneskerettigheter videre.

«Det unike med studentgruppen er hvor mye vi får ta del i Raftoprisprosjektet. Som student får man en stor eierskapsfølelse til prisen, samt som man er del av noe stort og viktig.»

- Shayan Hussein, tidligere leder av studentgruppen

Om studentgruppen

Studentgruppen deles hovedsakelig inn i fire undergrupper som jobber med ulike oppgaver relatert til prisen; informasjon, logistikk, DNS og konferanse. Hver gruppe er ledet av en person fra Raftos administrasjon.

Informasjonsgruppen prøver å nå flest mulig med informasjon om Raftoprisen, blant annet gjennom å promotere prisen i sosiale medier, ha kontakt med norske og internasjonale medier og hjelpe til med å arrangere pressekonferansen der prisen blir offentliggjort.

Logistikkgruppen utfører ulike oppgaver knyttet til administrasjon og organisering for å sikre best mulig logistikk i prisprosjektet, for eksempel har de ansvar for å søke om spons og organisere transport. I tillegg har gruppen ansvar for å arrangere det tradisjonelle fakkeltoget.

DNS-gruppen har ansvar for å planlegge det kunstneriske programmet for prisutdelingsseremonien på Den Nationale Scene. Dette innebærer å kontakte artister og konferansierer i forkant, samt å være med backstage under gjennomføringen av prisutdelingen.

Konferansegruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre Raftokonferansen, som er et faglig arrangement knyttet til årets prismottakers arbeidsområde. Gruppen legger opp programmet for konferansen og kontakter relevante fagpersoner.

Vi begynner arbeidet i studentgruppen i april, og fra august til november har hver undergruppe ukentlige møter. Studentgruppen har også felles sosiale samlinger i løpet av året.

Interessert?

Om dette høres spennende ut, ber vi deg sende en søknad på inntil en A4-side innen søndag 16. februar. Søknaden skal inneholde en kort begrunnelse om hvorfor du ønsker å bli med i studentgruppen, og litt informasjon om din bakgrunn. Skriv gjerne hvilken av undergruppene du ønsker å være med i og hvorfor. Søknaden sendes på e-post til studentleder Anne Noddeland: anne.noddeland@rafto.no

Dersom du ønsker å vite mer om Raftos studentgruppe før du søker, kan du komme på informasjonsmøte tirsdag 11. februar kl. 17.00. Gå til Facebook-event.

Vi vil kalle inn til samtaler fortløpende etter søknadsfristen. I studentgruppen er det et begrenset antall plasser, men vi trenger også ekstra frivillige til selve gjennomføringen av prisprosjektet i november.

Spørsmål kan rettes til studentleder Anne Noddeland på e-post eller på telefon 99 46 93 89.