Om oss

Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter.

Vårt formål:

Stiftelsens formål er i Thorolf Raftos ånd å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Arbeidet skal drives på humanistisk grunnlag uten geografiske avgrensninger for å fremme menneskeverd. Raftostiftelsen skal utdele Thorolf Raftos Minnepris (Raftoprisen). Arbeidet til Raftostiftelsen skal utføres gjennom oppfølgning av Raftoprisene, undervisning og annen formidling.

Våre strategiske hovedmål:

  • Raftoprisen skal bidra til å styrke prismottakeres innflytelse i deres menneskerettighetsarbeid, og stiftelsen skal legge til rette for nettverksbygging med andre Raftoprismottakere og menneskerettighetsforsvarere.
  • Raftostiftelsen skal styrke sin evne til å påvirke næringsliv og skole i deres arbeid med menneskerettigheter.
  • Raftostiftelsen skal utvikle partnerskap og samarbeidsavtaler med kompetansemiljøre for å styrke stiftelsens arbeid.