Vårt oppdrag

Raftostiftelsen skal være en offensiv aktør i den globale kampen for å fremme menneskerettigheter og menneskeverd.

Vårt formål: 

Stiftelsens formål er i Thorolf Raftos ånd å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Arbeidet skal drives på humanistisk grunnlag uten geografiske avgrensninger for å fremme menneskeverd. Raftostiftelsen skal utdele Thorolf Raftos Minnepris (Raftoprisen). Arbeidet til Raftostiftelsen skal utføres gjennom oppfølgning av Raftoprisene, undervisning og annen formidling.

Våre 3 hovedmål: 

  • Raftostiftelsen skal tildele Raftoprisen til utvalgte menneskerettighetsforkjempere.
  • Raftostiftelsen skal ta aktivt del i kampen for menneskeverdet ved å være en langsiktig samarbeidspartner og støttespiller for Raftoprismottakerne i deres menneskerettighetsarbeid.
  • Raftostiftelsen skal gjennom undervisning og formidling fremme kompetanse om og engasjement for demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter.