Rafto på gratis besøk til din skole?

Vi besøker din skole! Raftostiftelsen har laget en rekke verktøy for bruk i undervisning på ungdom- og videregående skole. Som et tilbud til skoler på Vestlandet reiser vi ut på besøk og gjennomfører undervisning med elever. Vi lar kjøreplan og undervisningsverktøy bli liggende slik at elevene kan bruke dem videre sammen med lærere.

De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er gjennomgående i undervisningstilbudet.

Alle oppleggene varer 1-2 timer.

Bestill gratis skolebesøk her

powered by Typeform