Raftoprisen

Nominasjoner

Nominer en kandidat til Raftoprisen

Vi ønsker at alle med en interesse for eller kunnskap om menneskerettigheter nominerer kandidater til Raftoprisen. Den årlige tidsfristen for eksterne nominasjoner er 1. februar.  

Nominer en kandidat

powered by Typeform

Kritierer: 

  • Kandidaten skal arbeide aktivt i kampen for idealer og prinsipper som underbygger FNs deklarasjon for menneskerettigheter. 
  • Kandidatens forsvar for menneskerettigheter skal representere et ikke-voldelig perspektiv. 
  • Kandidaten kan være en person eller en organisasjon, og to eller flere kandidater kan dele prisen. 

Hvordan nominerer jeg? 

Fyll ut skjemaet over med å klikke på "nominer en kandidat". Legg ved de påkrevde dokumentene i skjemaet. 

Årlig frist for nominasjoner er 1. februar. 

Hvem kan nominere?

Alle som har en interesse for eller kunnskap om menneskerettigheter er velkommen til å nominere kandidater! Nominasjoner der kandidater nominerer seg selv, eller blir nominert av ansatte/overordnede, blir ikke vurdert. 

Hvem tar avgjørelsen? 

Nominasjoner blir mottatt og evaluert av Raftopriskomiteen, en uavhenigig komite som består av frivillige innenfor akademia. Raftoprisen blir vedtatt av Raftostiftelsens styre i august. 

Har du spørsmål? 

Kontakt priskomiteens sekretær, Liv Unni Stuhaug på e-post: livunni.stuhaug@rafto.no