Raftoprisen

Priskomiteen

Et uavhengig organ som evaluerer og nominerer kandidater til Raftoprisen.

Komitéen består av aktivister, akademikere, ansatte i offentlig og privat sektor og en studentrepresentant. Komitéens medlemmer arbeider uten honorar og er et uavhengig organ i Raftostiftelsen. Komitéens plikter er å evaluere og nominere kandidater til Raftoprisen og presentere disse for styret. 

Komiteens leder er Lise Rakner, professor ved Sammenliknende politikk Universitetet i Bergen, UiB, lise.rakner@uib.no 

Øvrige medlemmer i 2018: 

Lars Ivar Oppedal Berge, nestleder 
Førsteamanuensis,Norges Handelshøyskole 

Line Alice Ytrehus Professor, Interkulturelle studier, NLA

Kristine Husøy Onarheim PhD, Medisinsk fakultet, UiB

Michael Hertzberg Førsteamanuensis AHKR, UiB

Johannes Servan Assistant Professor, Filosofisk fakultet, UiB  

Eirik Hovden, Postdoc, Fakultet for fremmedspråk UiB

Helle Mai Hagen Leder, Raftos studentgruppe 2018

Liv Unni Stuhaug - Sekretær og Raftopriskoordinator
Tlf: 48 15 33 09 
E-post: livunni.stuhaug@rafto.no