Raftoprisen

Priskomiteen

Et uavhengig organ som evaluerer og nominerer kandidater til Raftoprisen.

Komitéen består av aktivister, akademikere, ansatte i offentlig og privat sektor og en studentrepresentant. Komitéens medlemmer arbeider uten honorar og er et uavhengig organ i Raftostiftelsen. Komitéens plikter er å evaluere og nominere kandidater til Raftoprisen og presentere disse for styret.

Medlemmer 2019


Lise Rakner,
priskomitéleder, Professor ved Sammenliknende politikk Universitetet i Bergen (UiB), og seniorforsker Chr. Michelsens Institutt (CMI) UiB
E-post: lise.rakner@uib.no | tlf: 95 70 50 76

 • Line Alice Ytrehus - nestleder
  Professor, Interkulturelle studier, NLA Høgskolen Bergen
 • Kristine Husøy Onarheim, Postdoktor, Institute for Global Health, University College London og tilknyttet forsker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Michael Hertzberg, Førsteamanuensis Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB
 • Johannes Servan, Universitetslektor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB
 • Eirik Hovden, Postdoktor, Institutt for fremmedspråk, UiB
 • Helge Haugland, Dommerfullmektig ved Bergen Tingrett
 • Ingrid Hoem Sjursen, Postdoktorstipendiat, Senter for Andvendt Forskning, Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Shayan Hussein, Leder av Raftostiftelsens studentgruppe 2019
 • Liv Unni Stuhaug - Sekretær og Raftopriskoordinator
  Tlf: 48 15 33 09 | E-post: livunni.stuhaug@rafto.no