Reisestøtte for skoleklasser

Ta kontakt med oss dersom du trenger reisestøtte enten du har lang reisevei, eller av smittevernhensyn: undervisning@rafto.no